Trwa ładowanie...
d1o9rl2

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1o9rl2

02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-03 29-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,00 14,91 0,60
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,41 14,37 0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,23 17,23 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,05 7,02 0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,03 14,03 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,65 10,63 0,19
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,73 6,71 0,30
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,62 5,59 0,54
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,33 9,31 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,46 13,46 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,85 6,83 0,29
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,74 12,74 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,80 8,74 0,69
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,91 7,85 0,76
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,74 7,69 0,65
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,78 4,75 0,63
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,82 9,81 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,48 11,46 0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,72 7,70 0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,76 7,73 0,39
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,89 24,79 0,40
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,37 30,23 0,46
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,95 25,87 0,31
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 300,84 299,89 0,32
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 312,35 311,40 0,31
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 335,98 335,01 0,29
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 262,38 261,95 0,16
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 264,58 264,15 0,16
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 270,27 269,84 0,16
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 330,26 328,84 0,43
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 347,93 346,51 0,41
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 373,52 372,09 0,38
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 150,92 150,23 0,46
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 210,54 210,51 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 211,75 211,72 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 214,54 214,50 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,75 21,70 0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,18 23,13 0,22
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,94 23,90 0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 173,52 172,94 0,34
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 185,33 184,74 0,32
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 202,44 201,84 0,30
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,19 41,91 0,67
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 69,90 69,44 0,66
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 71,44 70,98 0,65
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 72,95 72,50 0,62
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,15 55,72 0,77
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,29 56,15 0,25
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,47 55,41 0,11
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,86 118,84 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 206,04 205,11 0,45
GOL2 INVESTOR Gold kat I 209,63 208,69 0,45
GOL3 INVESTOR Gold kat P 213,85 212,89 0,45
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,59 181,89 1,48
DWP9 INVESTOR Rosja 162,90 159,96 1,84
DW01 INVESTOR Turcja 173,83 171,57 1,32
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,03 163,71 0,81
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,79 140,04 0,54
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,34 172,98 1,36
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 227,99 226,99 0,44
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 281,63 280,38 0,45
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 228,83 227,81 0,45
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,01 78,24 0,98
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,33 25,05 1,12
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 234,45 234,48 -0,01
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 234,51 234,53 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 236,88 236,54 0,14
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 249,18 248,82 0,14
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 237,05 236,71 0,14
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,52 103,36 0,15
INRO ING FIO Rosja EUR 16,99 16,81 1,08
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 70,69 69,91 1,12
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 66,37 65,95 0,64
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 215,50 214,96 0,25
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 241,99 241,37 0,26
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 225,60 225,03 0,25
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 241,94 241,18 0,32
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 295,98 295,03 0,32
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 242,67 241,89 0,32
INGC ING Subf. SMS 131,34 130,90 0,34
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 44,33 44,15 0,41
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 50,59 50,33 0,52
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 119,44 118,71 0,61
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 96,30 95,66 0,67
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 97,74 97,08 0,68
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,84 102,85 -0,01
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 109,11 108,24 0,80
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,89 126,82 0,06
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 128,04 127,97 0,05
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 127,08 127,01 0,06
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 127,87 127,49 0,30
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 129,77 129,37 0,31
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 128,15 127,76 0,31
IN21 ING Globalnych Możliwości 108,28 107,76 0,48
IN41 ING Globalnych Możliwości T 108,52 108,00 0,48
IN11 ING Japonia 106,83 106,22 0,57
IN12 ING Nowej Azji 107,52 106,76 0,71
IN28 ING Nowej Azji kat E 109,13 108,34 0,73
In42 ING Nowej Azji kat T 107,77 106,99 0,73
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 119,86 119,51 0,29
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 119,95 119,60 0,29
IN13 ING Rynków Wschodzących 99,76 98,51 1,27
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 101,22 99,94 1,28
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 99,98 98,72 1,28
ING6 ING Sektora Energii 105,65 104,72 0,89
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 124,69 124,35 0,27
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 103,92 102,75 1,14
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 94,78 94,02 0,81
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 106,08 105,67 0,39
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 99,97 99,63 0,34
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 99,94 99,55 0,39
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 99,92 99,47 0,45
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 99,90 99,39 0,51
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 99,89 99,33 0,56
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 99,88 99,28 0,60
INA2 ING SFIO Akcji 2 277,29 276,41 0,32
ING2 ING SFIO Obligacji 2 215,33 214,93 0,19
WABE KBC BETA SFIO 192,46 191,64 0,43
WAGA KBC GAMMA SFIO 206,36 206,40 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 104,31 104,20 0,11
KBPA KBC Portfel Akcyjny 71,45 71,06 0,55
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 132,67 132,57 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 135,17 135,18 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 59,15 58,91 0,41
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,78 56,58 0,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,78 56,58 0,35
KBCA KBC Akcyjny 71,06 70,78 0,40
KBAK KBC Aktywny 174,37 173,81 0,32
WPDF KBC Papierów Dłużnych 183,81 183,71 0,05
KBPI KBC Pieniężny 159,87 159,88 -0,01
W3FF KBC Stabilny 195,16 194,54 0,32
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,70 102,34 -0,63
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,68 104,77 -0,09
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,74 58,40 0,58
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 169,43 169,41 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,79 13,79 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,43 49,40 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,84 111,81 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 113,85 113,79 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,06 180,77 0,16
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,82 113,37 0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,46 6,42 0,62
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,85 21,74 0,51
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,65 8,60 0,58
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,63 10,58 0,47
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,09 7,07 0,28
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,98 11,92 0,50
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,75 40,71 0,10
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,79 9,79 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,93 33,60 0,98
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,42 57,49 -0,12
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,47 35,41 0,17
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,46 65,22 0,37
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,18 10,17 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,87 11,86 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,64 10,62 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,38 10,37 0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,54 9,51 0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,72 9,72 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,15 10,12 0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,12 13,03 0,69
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,31 12,26 0,41
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,93 7,82 1,41
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,50 7,42 1,08
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,82 7,76 0,77
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,96 6,98 -0,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,60 14,55 0,34
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,63 8,70 -0,80
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,83 10,83 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,14 14,12 0,14
PITP PIONEER SFIO TP 22,88 22,81 0,31
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,61 127,47 0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,33 115,99 0,29
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,57 95,99 0,60
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,39 73,39 0,00
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,53 23,50 0,13
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,64 17,64 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,17 80,17 0,00
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,70 25,67 0,12
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,26 19,27 -0,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 88,02 88,01 0,01
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 135,77 135,76 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,68 83,43 0,30
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,70 118,45 0,21
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,65 108,67 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 153,08 152,95 0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 124,10 123,92 0,15
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,96 109,86 0,09
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 110,17 109,51 0,60
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,22 121,94 0,23
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 229,50 228,95 0,24
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 322,15 321,25 0,28
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 178,53 177,64 0,50
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 153,66 153,17 0,32
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,20 129,87 0,25
SYMBOL FUNDUSZ: 02-04 30-03 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 145381,26 145322,40 0,04
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-03 28-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 307,26 306,72 0,18
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1931,11 1933,39 -0,12
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 399,60 400,07 -0,12
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 803,52 801,97 0,19
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1846,21 1848,20 -0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 652,49 653,19 -0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 701,64 701,55 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 373,08 373,03 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 910,55 909,73 0,09
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 472,12 471,69 0,09
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 636,45 636,35 0,02
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 527,21 527,12 0,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 810,26 812,74 -0,31
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 615,04 616,92 -0,30
KB28 EUROPE KAP (EUR) 222,81 222,40 0,18
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,47 109,26 0,19
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 923,47 922,35 0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 507,67 507,06 0,12
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,25 806,95 -0,21
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 461,06 462,03 -0,21

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2