Trwa ładowanie...
d3up93r
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3up93r
SYMB FUNDUSZ 1-09 31-08 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,78 14,98 -1,34
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,99 13,07 -0,61
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 14,01 14,06 -0,36
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,76 6,82 -0,88
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,92 11,92 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 10,08 10,16 -0,79
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,38 6,52 -2,15
AIPA AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A 5,46 5,52 -1,09
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA 8,38 8,42 -0,48
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,23 11,22 0,09
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,96 7,03 -1,00
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 11,09 11,10 -0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 8,62 8,69 -0,81
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A 7,09 7,05 0,57
AIP8 AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A 6,47 6,47 0,00
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,84 3,90 -1,54
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,87 8,89 -0,22
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,63 9,57 0,63
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,01 9,19 -1,96
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,35 142,36 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,86 123,88 -0,02
ALAK Allianz Akcji FIO 152,55 154,27 -1,11
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,78 118,78 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 105,33 105,48 -0,14
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,15 106,46 -0,29
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,43 68,54 -1,62
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 87,63 89,46 -2,05
ALPL Allianz Akcji Plus 76,00 77,51 -1,95
ALBR Allianz BRIC EUR 48,56 49,53 -1,96
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 56,31 56,72 -0,72
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 88,00 87,67 0,38
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 71,74 72,20 -0,64
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 70,97 71,57 -0,84
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 74,15 75,07 -1,23
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 80,03 81,01 -1,21
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,43 67,05 -0,92
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,22 25,61 -1,52
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,89 34,53 -1,85
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,49 24,72 -0,93
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 105,22 106,11 -0,84
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 105,83 106,03 -0,19
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2603,14 2597,08 0,23
CARS BPH Akcji subf. 266,53 270,10 -1,32
CADP BPH Obligacji 1 subf. 223,39 223,13 0,12
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,94 1,95 -0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 43,65 44,77 -2,50
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 63,29 63,58 -0,46
CASK BPH Skarbowy subf. 28,66 28,65 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 2,05 2,08 -1,44
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 14,13 14,20 -0,49
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,07 11,08 -0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1042,76 1042,63 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 121,93 121,59 0,28
CUOB FIO AI Obligacji 163,01 162,94 0,04
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,97 146,73 -0,52
CUPA FIO AI Polskich Akcji 311,53 316,84 -1,68
DWZR DWS FIO Zrównoważony 290,50 292,61 -0,72
DWDP DWS FIO DPW 233,27 233,09 0,08
DWAK DWS FIO Akcji 322,70 325,66 -0,91
INGA ING FIO Akcji typu A i B 232,93 236,23 -1,40
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 228,55 230,12 -0,68
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,73 205,82 -0,04
INRO ING FIO Rosja EUR 50,62 51,12 -0,98
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 12,339 12,47 -1,04
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 70,64 70,72 -0,11
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,701 24,66 0,16
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 198,21 199,04 -0,42
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 211,68 211,77 -0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 254,82 258,69 -1,50
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,89 180,94 -0,03
INGC ING FIO SMS 160,47 165,28 -2,91
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 93,53 94,82 -1,36
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 96,85 97,51 -0,68
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,16 115,23 -0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 106,40 106,85 -0,42
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,01 113,07 -0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,32 79,86 -1,93
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 69,03 70,13 -1,57
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,76 65,62 0,21
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,44 67,00 -0,84
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 114,65 115,49 -0,73
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,68 124,04 -1,10
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 102,45 102,91 -0,45
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 66,26 67,67 -2,08
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 157,91 160,34 -1,52
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 159,28 159,62 -0,21
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 139,89 140,07 -0,13
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 171,01 172,86 -1,07
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,22 69,07 -1,23
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,55 114,73 -0,16
KBPY KBC Portfel Pieniężny 116,56 116,70 -0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 54,88 56,87 -3,50
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,97 55,69 -3,09
WAGA KBC GAMMA SFIO 178,72 178,87 -0,08
WABE KBC BETA SFIO 174,01 175,85 -1,05
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,72 65,56 -2,81
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,69 10,68 0,09
PIO6 PIONEER P FIO 151,78 151,71 0,05
EFOA PIONEER Obligacji FIO 288,37 288,19 0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,33 42,29 0,09
EFZA PIONEER StabW FIO 203,21 204,57 -0,66
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 145,17 146,65 -1,01
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,85 8,97 -1,34
PIO3 PIONEER AP FIO 30,58 31,04 -1,48
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,45 10,71 -2,43
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,40 36,36 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,90 28,34 -1,55
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,54 38,64 -0,26
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 38,85 39,12 -0,69
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,78 27,06 -1,03
PIO5 PIONEER AA FIO 46,09 46,81 -1,54
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,45 12,44 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,56 9,61 -0,52
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,68 8,75 -0,80
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,72 9,72 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,67 10,69 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,36 11,29 0,62
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,80 10,78 0,19
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,17 7,18 -0,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,59 5,67 -1,41
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,80 7,74 0,78
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,23 5,28 -0,95
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,51 10,51 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,16 7,26 -1,38
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,29 10,33 -0,39
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,38 11,41 -0,26
PITP PIONEER SFIO TP 20,24 20,32 -0,39
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,76 114,17 -0,36
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,40 106,00 -0,57
PKCA PKO/CS Akcji 267,26 269,56 -0,85
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,58 105,57 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,78 109,12 -0,31
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 96,46 97,53 -1,10
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 101,90 97,97 4,01
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,49 90,53 -0,04
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,06 22,08 -0,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,64 31,57 0,22
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 76,32 77,23 -1,18
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,65 117,02 -0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,52 122,49 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 117,25 117,44 -0,16
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,77 86,24 -0,54
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 103,65 103,77 -0,12
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 124,14 124,06 0,06
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 227,47 228,61 -0,50
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 289,42 293,23 -1,30
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 179,05 181,88 -1,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 150,87 152,27 -0,92
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 120,60 121,20 -0,50
NOAA Noble Fund Akcji 93,26 94,36 -1,17
NOMA Noble Fund Mieszany 102,54 103,49 -0,92
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,92 110,82 0,09
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 55,25 56,33 -1,92
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 97,07 98,01 -0,96
NOTI Noble Fund Timingowy 119,11 118,94 0,14
NOGR Noble Fund Global Return 106,22 106,78 -0,52
SKAK SKARBIEC Kasa 272,84 272,79 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 260,49 263,84 -1,27
SKAA SKARBIEC Akcja 261,33 267,16 -2,18
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,38 107,35 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 94,55 95,24 -0,72
QUAG QUERCUS Agresywny 99,67 101,71 -2,01
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,81 116,40 -0,51
SYMBOL FUNDUSZ 02-09 01-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 192,72 194,17 -0,75
SEB2 NOVO Obligacji FIO 179,64 179,59 0,03
SEB3 NOVO Akcji FIO 204,68 208,16 -1,67
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132000,84 132001,94 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 231,34 231,07 0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 230,32 232,62 -0,99
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 147,36 149,95 -1,73
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 86,71 86,54 0,20
RBED 130/30European Equities D EUR 68,18 69,00 -1,19
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 24,82 25,36 -2,13
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 41,66 41,32 0,82
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 79,16 78,98 0,23
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 111,74 111,28 0,41
RBOP European Opportunities D EUR 55,23 55,60 -0,67
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,23 44,34 -0,25
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,28 70,11 0,24
RBPE Robeco Property Equities D EUR 64,39 65,86 -2,23
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 176,66 176,97 -0,18
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 164,59 168,67 -2,42
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-08 28-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 296,91 296,09 0,28
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1564,66 1565,19 -0,03
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 380,31 380,44 -0,03
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,49 699,43 0,29
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1348,94 1349,83 -0,07
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 590,60 590,99 -0,07
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 614,81 614,58 0,04
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 377,31 377,16 0,04
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 806,30 806,59 -0,04
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 479,76 479,93 -0,04
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 564,08 564,13 -0,01
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 493,98 494,02 -0,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 806,14 804,22 0,24
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 648,54 646,99 0,24
KB28 EUROPE C1 (EUR) 201,17 201,02 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,88 111,80 0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 765,27 763,83 0,19
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 481,66 480,76 0,19
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 495,26 497,03 -0,36
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 735,27 737,90 -0,36

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d3up93r

Podziel się opinią

Share
d3up93r
d3up93r