Trwa ładowanie...
d1uapki

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1uapki

15.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-12 13-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,36 18,35 0,05
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,73 14,72 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,93 15,90 0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,00 7,99 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,10 13,10 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,27 11,27 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,81 7,81 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,76 6,75 0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,48 9,48 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,43 12,41 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,22 8,20 0,24
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,12 12,12 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,51 10,52 -0,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,97 9,13 -1,75
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,82 8,98 -1,78
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,93 4,96 -0,60
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,12 9,42 -3,18
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,52 11,78 -2,21
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,96 7,98 -0,25
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,93 7,95 -0,25
ALOB Allianz Obligacji FIO 136,78 136,64 0,10
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 129,03 129,26 -0,18
ALAK Allianz Akcji FIO 177,34 177,53 -0,11
ALPI Allianz Pieniężny FIO 124,82 124,83 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,80 110,67 -1,69
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,70 115,66 0,03
ALBU Allianz Budownictwo 2012 81,91 82,07 -0,19
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 116,91 117,57 -0,56
ALPL Allianz Akcji Plus 108,53 108,80 -0,25
ALBR Allianz BRIC EUR 68,37 68,96 -0,86
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 78,00 78,84 -1,07
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 120,09 121,24 -0,95
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 102,78 102,77 0,01
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 83,10 83,09 0,01
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 90,40 91,67 -1,39
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 82,52 82,65 -0,16
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 70,35 70,80 -0,64
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,10 29,25 -0,51
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 40,19 40,49 -0,74
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,53 27,62 -0,33
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,27 135,43 -0,86
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,91 113,83 0,07
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2835,06 2832,25 0,10
CARS BPH Akcji Sub 320,20 321,00 -0,25
CADP BPH Obligacji 1 Sub 242,10 242,01 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,21 2,21 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,25 49,43 -0,36
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 72,17 72,16 0,01
CASK BPH Skarbowy Sub 30,36 30,35 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,22 2,24 -0,89
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,05 16,06 -0,06
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,06 12,11 -0,41
CASP BPH SFIO Total Profit 1223,16 1224,80 -0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 153,51 151,94 1,03
CUOB FIO AI Obligacji 173,74 173,63 0,06
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 159,77 159,56 0,13
CUPA FIO AI Polskich Akcji 419,31 418,04 0,30
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 332,36 332,44 -0,02
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 341,63 341,70 -0,02
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 358,84 358,90 -0,02
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,75 247,52 0,09
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,65 249,41 0,10
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,38 253,13 0,10
DWAK DWS FIO Akcji kat A 391,78 391,64 0,04
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 406,12 405,96 0,04
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 425,77 425,60 0,04
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 185,09 185,78 -0,37
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 201,13 201,10 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 202,08 202,05 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 203,81 203,78 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,43 22,43 0,00
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,55 23,55 0,00
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,97 23,97 0,00
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 209,01 210,40 -0,66
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 219,29 220,68 -0,63
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 233,52 234,90 -0,59
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,27 53,83 -1,04
DWP1 DWS BRIC akt A 83,48 83,91 -0,51
BRI2 DWS BRIC akt I 84,26 84,69 -0,51
BRI3 DWS BRIC akt P 84,56 84,98 -0,49
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 77,15 77,08 0,09
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 70,10 70,88 -1,10
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,48 72,42 0,08
DWP6 DWS Gotówkowy 113,75 113,74 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 189,03 191,86 -1,48
GOL2 DWS Gold kat I 190,54 193,36 -1,46
GOL3 DWS Gold kat P 191,38 194,20 -1,45
DWP8 DWS Agrobiznes 180,33 182,41 -1,14
DWP9 DWS Rosja 168,59 170,52 -1,13
DW01 DWS Turcja 221,31 223,20 -0,85
DW02 DWS Indie i Chiny 200,93 201,29 -0,18
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 151,51 151,86 -0,23
DW04 DWS Ameryka Łacińska 186,36 189,14 -1,47
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 281,46 282,13 -0,24
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 263,02 263,30 -0,11
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,90 219,67 0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 77,55 77,85 -0,39
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,43 19,35 0,44
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 93,62 95,15 -1,61
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,51 31,25 0,83
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 221,60 221,68 -0,04
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,98 222,91 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 311,55 311,91 -0,12
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,07 196,77 0,15
INGC ING Subf. SMS 169,68 169,92 -0,14
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 87,51 87,62 -0,13
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,23 69,60 -0,53
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,70 69,99 -0,41
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,34 69,80 -0,66
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 140,50 141,80 -0,92
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,68 124,11 -1,15
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,69 104,69 0,00
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 118,03 117,48 0,47
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 113,13 112,65 0,43
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 108,77 108,37 0,37
ING6 ING Subf Sektora Energii 113,76 116,18 -2,08
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 104,06 106,36 -2,16
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 114,96 117,13 -1,85
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 102,53 103,85 -1,27
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,16 106,84 -1,57
IN11 ING Subf Japonia 109,64 108,98 0,61
IN12 ING Subf Nowej Azji 116,57 115,89 0,59
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,71 113,02 0,61
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 113,53 113,34 0,17
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,4 117,33 0,06
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 114,36 113,49 0,77
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 116,58 117,13 -0,47
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 113,92 113,83 0,08
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,32 109,14 0,16
IN21 ING Globalnych Możliwości 108,50 109,09 -0,54
KBCA KBC Akcyjny 86,49 86,57 -0,09
KBAK KBC Aktywny 186,07 186,85 -0,42
WPDF KBC Papierów Dłużnych 170,5 170,29 0,12
KBPI KBC Pieniężny 149,65 149,58 0,05
W3FF KBC Stabilny 197,06 197,58 -0,26
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,27 88,13 0,16
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,71 122,58 0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 125,34 125,30 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,64 68,93 -0,42
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,70 63,98 -0,44
WAGA KBC GAMMA SFIO 191,90 191,84 0,03
WABE KBC BETA SFIO 222,18 222,17 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,99 68,17 -0,26
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 160,03 159,99 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,90 300,62 0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,64 45,53 0,24
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,75 102,68 0,07
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,54 103,51 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,50 215,43 0,03
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,87 158,73 0,09
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,57 10,57 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 35,20 35,17 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,60 11,62 -0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,36 37,72 -0,95
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,36 9,37 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,60 33,83 -0,68
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,82 45,78 -2,10
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,80 51,89 -2,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,10 32,77 -2,04
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 58,24 59,40 -1,95
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,11 13,08 0,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,27 10,26 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,31 12,30 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,18 11,16 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,62 10,61 0,09
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,50 13,48 0,15
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,34 12,31 0,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,45 9,42 0,32
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,29 7,31 -0,27
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,94 8,89 0,56
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,01 8,02 -0,12
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,38 13,41 -0,22
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,31 9,21 1,09
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,30 10,30 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,97 13,01 -0,31
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,13 13,18 -0,38
PITP PIONEER SFIO TP 23,09 23,09 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,65 125,73 -0,06
PKCZ PKO Zrównoważony 119,61 119,80 -0,16
PKCA PKO Akcji 318,62 318,68 -0,02
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,94 109,82 0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,96 120,06 -0,08
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 118,50 118,85 -0,29
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 92,76 92,98 -0,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,22 30,54 2,23
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,24 23,11 0,56
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 101,39 102,00 -0,60
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,13 33,50 1,88
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,40 25,35 0,20
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 97,69 97,88 -0,19
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,40 129,67 -0,21
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,85 128,84 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,80 126,93 -0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,60 110,62 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 142,13 142,04 0,06
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,76 101,73 0,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,56 106,71 -0,14
FOAK FORTIS FIO AKCJI 149,94 150,88 -0,62
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 133,34 133,70 -0,27
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 244,58 245,83 -0,51
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 360,70 361,05 -0,10
NOAA Noble Fund Akcji 122,55 122,93 -0,31
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,55 71,91 -0,50
NOGR Noble Fund Global Return 131,47 131,66 -0,14
NOMA Noble Fund Mieszany 122,66 123,02 -0,29
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,19 118,09 0,08
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,10 117,26 -0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 132,43 133,44 -0,76
NOAF Noble Fund Africa 110,14 109,94 0,18
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,29 115,30 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 116,16 116,38 -0,19
QUAG QUERCUS Agresywny 141,76 142,16 -0,28
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 143,18 144,90 -1,19
QURO QUERCUS Rosja 113,31 114,53 -1,07
QUSH QUERCUS short 84,78 85,03 -0,29
QULE QUERCUS lev 139,08 138,28 0,58
SYMBOL FUNDUSZ: 15-12 14-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 246,35 246,45 -0,04
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 193,04 193,08 -0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 214,49 214,58 -0,04
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139530,59 139515,37 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,80 258,51 0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 273,23 273,06 0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,71 189,73 -0,01
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 13-12 10-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 296,55 298,28 -0,58
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1848,99 1856,49 -0,40
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 401,87 403,50 -0,40
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 752,19 756,82 -0,61
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1640,14 1644,69 -0,28
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 619,94 621,66 -0,28
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 659,87 660,53 -0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 369,21 369,58 -0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 873,04 874,46 -0,16
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 471,59 472,36 -0,16
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 644,39 648,30 -0,60
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 544,58 547,88 -0,60
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 793,20 793,25 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 614,36 614,40 -0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 206,54 207,18 -0,31
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,08 105,40 -0,30
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 850,97 849,13 0,22
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 487,89 486,84 0,22
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 481,63 481,06 0,12
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 803,31 802,36 0,12

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1uapki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1uapki
d1uapki