Trwa ładowanie...
d1ta5eh

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d1ta5eh

28.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-02 26-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,76 15,61 0,96
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,49 15,44 0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,60 18,59 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,51 7,47 0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,93 14,93 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,30 11,27 0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,79 6,74 0,74
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,84 5,79 0,86
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,84 9,79 0,51
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,38 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,57 6,53 0,61
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,28 13,28 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,08 9,00 0,89
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,01 7,95 0,75
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,78 7,75 0,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,38 5,36 0,37
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,26 10,22 0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,54 12,48 0,48
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,33 7,25 1,10
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,36 7,28 1,10
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,71 149,61 0,07
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,16 128,97 0,15
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,66 164,81 0,52
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 139,48 139,46 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,90 125,79 0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,11 120,22 0,74
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 85,58 85,15 0,50
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 103,28 103,11 0,16
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,61 97,03 0,60
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,70 27,58 0,44
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,92 32,67 0,77
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,73 28,65 0,28
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,31 209,20 0,05
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 167,58 167,41 0,10
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 399,93 398,96 0,24
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 327,04 325,94 0,34
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 340,07 338,96 0,33
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 369,62 368,50 0,30
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,74 281,74 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,17 284,16 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 291,42 291,41 0,00
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 360,72 358,18 0,71
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 380,49 377,95 0,67
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 412,54 409,98 0,62
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,65 160,98 0,42
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 219,22 219,19 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 220,62 220,58 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 224,22 224,19 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,40 23,37 0,13
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,05 25,01 0,16
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,04 26,00 0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,82 184,60 0,12
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,58 197,36 0,11
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 217,89 217,66 0,11
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,39 44,17 0,50
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,68 66,22 0,69
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,68 68,22 0,67
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,46 70,99 0,66
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,64 59,40 0,40
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,89 55,47 0,76
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,04 56,07 -0,05
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,96 122,94 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 190,84 194,05 -1,65
GOL2 INVESTOR Gold kat I 195,91 199,12 -1,61
GOL3 INVESTOR Gold kat P 204,04 207,24 -1,54
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 198,55 196,32 1,14
DWP9 INVESTOR Rosja 153,76 151,54 1,46
DW01 INVESTOR Turcja 220,73 218,34 1,09
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,25 170,53 0,42
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,61 145,07 0,37
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 174,82 172,98 1,06
WABE KBC BETA SFIO 208,65 207,29 0,66
WAGA KBC GAMMA SFIO 216,63 216,59 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,40 116,37 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,26 77,78 0,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,48 146,46 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,58 141,51 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,20 62,93 0,43
KBCA KBC Akcyjny 78,32 77,96 0,46
KBAK KBC Aktywny 189,37 188,91 0,24
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,22 202,20 0,01
KBPI KBC Pieniężny 165,60 165,55 0,03
W3FF KBC Stabilny 218,18 217,75 0,20
KB60 KBC Globalny Akcyjny 106,51 106,52 -0,01
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 111,91 111,71 0,18
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,11 113,08 0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,02 60,85 0,28
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,15 61,07 0,13
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,45 2,45 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 175,67 175,65 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,96 13,96 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,40 52,39 0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,40 114,39 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,20 122,19 0,01
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,37 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 189,64 189,18 0,24
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,27 11,24 0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,64 117,29 0,30
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,15 6,14 0,16
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,75 22,63 0,53
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,75 9,67 0,83
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,02 11,01 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,48 7,46 0,27
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,88 13,81 0,51
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,38 42,32 0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,17 10,17 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,33 36,93 1,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,93 61,66 0,44
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,51 37,08 1,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 69,12 67,99 1,66
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,01 10,98 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,31 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,15 11,11 0,36
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,00 10,97 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 9,94 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,30 10,30 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,94 10,90 0,37
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,22 10,20 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,36 14,38 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,93 12,98 -0,39
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,04 8,03 0,12
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,16 8,10 0,74
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,07 8,09 -0,25
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,48 7,50 -0,27
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,13 16,13 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,34 8,36 -0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,28 11,28 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,33 15,36 -0,20
PITP PIONEER SFIO TP 24,72 24,67 0,20
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,07 135,77 0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 117,89 117,51 0,32
PKCA PKO Akcji 295,89 294,06 0,62
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,12 140,03 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,43 125,89 0,43
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,03 103,12 0,88
SUPA SUPERFUND A 704,99 714,83 -1,38
SUAD SUPERFUND A USD 221,41 225,26 -1,71
SUAE SUPERFUND A EURO 169,23 171,78 -1,48
SUPB SUPERFUND B 776,64 792,90 -2,05
SUBD SUPERFUND B USD 243,91 249,87 -2,39
SUBE SUPERFUND B EURO 186,43 190,54 -2,16
SUPC SUPERFUND C 666,68 683,74 -2,50
SUCD SUPERFUND C USD 209,38 215,47 -2,83
SUCE SUPERFUND C EURO 160,04 164,31 -2,60
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 764,36 761,70 0,35
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 240,06 240,03 0,01
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 183,48 183,04 0,24
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1357,66 1357,39 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 426,39 427,75 -0,32
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,91 326,19 -0,09
SUAL SUPERFUND AKCJI 704,63 709,01 -0,62
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 221,30 223,43 -0,95
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,15 170,38 -0,72
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,80 72,23 -1,98
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,24 22,76 -2,28
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,00 17,36 -2,07
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,47 69,90 -2,05
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,50 22,03 -2,41
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,44 16,80 -2,14
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,59 71,05 -2,05
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,86 22,39 -2,37
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,71 17,07 -2,11
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 68,95 70,39 -2,05
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,65 22,18 -2,39
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,55 16,92 -2,19
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 78,08 79,72 -2,06
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,52 25,12 -2,39
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,74 19,16 -2,19
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 97,46 96,93 0,55
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,22 141,20 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,93 87,15 0,90
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,92 113,37 0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 112,07 112,02 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,25 160,22 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,10 130,93 0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,38 117,33 0,04
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,96 117,23 0,62
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,53 129,24 0,22
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,24 233,64 0,68
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 344,11 341,98 0,62
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 195,44 194,29 0,59
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 162,98 162,36 0,38
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 137,88 137,54 0,25
NOAA Noble Fund Akcji 122,53 121,97 0,46
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,09 70,94 0,21
NOGR Noble Fund Global Return 117,86 118,29 -0,36
NOMA Noble Fund Mieszany 130,91 130,69 0,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,66 128,63 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,33 119,37 -0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 137,54 137,25 0,21
NOAF Noble Fund Africa 72,17 71,93 0,33
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 128,30 128,27 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 126,27 126,29 -0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 148,99 148,48 0,34
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 133,50 131,73 1,34
QURO QUERCUS Rosja 95,61 95,01 0,63
QULE QUERCUS lev 98,58 96,29 2,38
QUSH QUERCUS short 87,77 88,84 -1,20
QUGL QUERCUS Gold lev 96,32 98,45 -2,16
QUGS QUERCUS Gold short 98,73 97,69 1,06
QUOL QUERCUS Oil lev 84,51 84,04 0,56
QUOS QUERCUS Oil short 99,88 100,08 -0,20
QUWL QUERCUS Wheat lev 117,94 117,58 0,31
QUWS QUERCUS Wheat short 85,61 85,75 -0,16
SYMBOL FUNDUSZ: 28-02 27-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,09 203,25 0,41
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,07 212,12 -0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,53 191,16 0,19
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,01 310,07 -0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,67 285,72 0,33
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,33 181,98 0,74
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-02 25-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 307,22 304,81 0,79
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2068,66 2061,69 0,34
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 410,28 408,90 0,34
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 824,77 818,35 0,78
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2055,15 2053,11 0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 693,04 692,36 0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 755,80 754,95 0,11
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 387,44 387,01 0,11
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 931,75 921,67 1,09
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 467,66 462,61 1,09
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 666,54 662,80 0,56
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 541,54 538,50 0,56
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 878,90 888,81 -1,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 653,93 661,30 -1,11
KB28 EUROPE KAP (EUR) 234,66 234,73 -0,03
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,90 111,93 -0,03
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,72 974,99 0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,84 517,92 0,18
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 894,17 893,91 0,03
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,33 487,18 0,03

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh