Trwa ładowanie...
d2nctn8

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d2nctn8

09.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-01 3-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,11 14,23 -0,84
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,58 13,61 -0,22
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,79 16,80 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,73 6,77 -0,59
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,69 13,69 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,01 10,21 -1,96
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,86 5,89 -0,51
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,30 5,34 -0,75
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,98 9,01 -0,33
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,14 13,15 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 5,97 6,01 -0,67
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,64 12,63 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,50 8,60 -1,16
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,90 7,91 -0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,72 7,74 -0,26
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,57 4,57 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,51 10,52 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,92 11,94 -0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,18 7,22 -0,55
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,21 7,25 -0,55
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,65 140,85 -0,14
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,12 122,78 -0,54
ALAK Allianz Akcji FIO 153,31 154,59 -0,83
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,78 130,77 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,38 114,49 -0,10
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 118,56 118,96 -0,34
ALBU Allianz Selektywny FIO 86,15 87,40 -1,43
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 98,14 98,85 -0,72
ALPL Allianz Akcji Plus 88,24 88,92 -0,76
ALBR Allianz BRIC EUR 51,44 51,44 0,00
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 104,21 104,00 0,20
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,33 23,43 -0,43
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,81 27,98 -0,61
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,66 24,73 -0,28
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 134,49 134,03 0,34
CAPO BPH Selektywny 111,07 111,17 -0,09
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2829,85 2828,88 0,03
CARS BPH Akcji Sub 237,53 239,76 -0,93
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,37 245,29 0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,89 1,90 -0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 34,93 35,12 -0,54
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 56,82 57,11 -0,51
CASK BPH Skarbowy Sub 31,40 31,39 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,26 1,28 -1,56
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,75 14,79 -0,27
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,95 11,98 -0,25
CASP BPH SFIO Total Profit 1100,56 1101,95 -0,13
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 148,60 147,21 0,94
CUOB Aviva Investors Obligacji 186,74 186,93 -0,10
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 152,42 152,93 -0,33
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 319,64 321,39 -0,54
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 286,40 288,04 -0,57
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 297,54 299,17 -0,54
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 319,97 321,60 -0,51
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,72 258,96 -0,09
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,86 261,10 -0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 266,19 266,42 -0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 318,34 320,93 -0,81
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 335,48 338,06 -0,76
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 359,97 362,55 -0,71
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 134,91 136,07 -0,85
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 208,48 208,44 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 209,64 209,60 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 212,23 212,18 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,68 20,73 -0,24
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,05 22,11 -0,27
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,77 22,83 -0,26
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 146,06 147,01 -0,65
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 157,63 158,57 -0,59
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 174,19 175,13 -0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 36,84 36,99 -0,41
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,82 66,36 0,69
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,23 67,77 0,68
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,50 69,04 0,67
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,06 56,36 -0,53
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 54,76 54,59 0,31
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,99 49,35 -0,73
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,80 117,78 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 210,37 207,09 1,58
GOL2 INVESTOR Gold kat I 213,56 210,27 1,56
GOL3 INVESTOR Gold kat P 217,05 213,75 1,54
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 172,29 170,56 1,01
DWP9 INVESTOR Rosja 157,97 157,08 0,57
DW01 INVESTOR Turcja 150,30 152,74 -1,60
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,98 167,41 0,34
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 133,01 132,84 0,13
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,19 176,05 0,65
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 210,62 212,80 -1,02
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 258,96 261,62 -1,02
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,98 76,97 0,01
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,43 22,46 -0,11
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 231,31 231,33 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 231,10 231,56 -0,20
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,90 243,38 -0,20
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,78 102,96 -0,17
INRO ING FIO Rosja EUR 15,20 15,05 1,05
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 68,04 67,10 1,40
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 57,70 58,20 -0,86
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 206,41 207,43 -0,49
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 231,05 232,19 -0,49
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 215,33 216,39 -0,49
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 229,13 230,67 -0,67
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 279,19 281,06 -0,67
INGC ING Subf. SMS 113,58 114,29 -0,62
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 39,41 39,63 -0,56
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 44,83 45,70 -1,90
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,04 110,35 -0,28
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 48,10 48,48 -0,78
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 88,90 88,59 0,35
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 89,95 89,63 0,36
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,49 101,50 -0,01
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 102,76 103,40 -0,62
IN16 ING Globalny Długu Korp 119,03 118,75 0,24
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 119,88 119,59 0,24
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 121,57 120,92 0,54
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 123 122,34 0,54
IN21 ING Globalnych Możliwości 98,97 98,22 0,76
IN11 ING Japonia 91,17 89,83 1,49
IN12 ING Nowej Azji 98,1 98,38 -0,28
IN28 ING Nowej Azji kat E 99,26 99,53 -0,27
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 112,58 113,38 -0,71
IN13 ING Rynków Wschodzących 90,20 90,54 -0,38
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 91,26 91,60 -0,37
ING6 ING Sektora Energii 105,03 105,04 -0,01
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 117,09 117,18 -0,08
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 86,14 86,55 -0,47
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,74 98,98 -0,24
INA2 ING SFIO Akcji 2 256,52 258,05 -0,59
ING2 ING SFIO Obligacji 2 208,69 209,10 -0,20
WABE KBC BETA SFIO 185,92 187,31 -0,74
WAGA KBC GAMMA SFIO 202,42 202,33 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 101,37 101,38 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,44 69,16 -1,04
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 129,13 129,04 0,07
KBPY KBC Portfel Pieniężny 132,58 132,54 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 51,18 51,35 -0,33
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,86 48,99 -0,27
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,86 48,99 -0,27
KBCA KBC Akcyjny 65,47 65,99 -0,79
KBAK KBC Aktywny 165,40 166,11 -0,43
WPDF KBC Papierów Dłużnych 178,60 178,46 0,08
KBPI KBC Pieniężny 157,37 157,35 0,01
W3FF KBC Stabilny 186,66 187,09 -0,23
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,41 101,59 1,79
KB62 KBC Globalny Stabilny 104,73 104,10 0,61
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,00 50,45 -0,89
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,24 2,24 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 167,37 167,35 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,60 13,60 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,19 48,26 -0,15
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 110,37 110,33 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 111,08 111,18 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 174,54 175,27 -0,42
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 107,93 108,52 -0,54
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,74 5,77 -0,52
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,31 20,46 -0,73
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,11 8,22 -1,34
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,13 10,15 -0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,30 6,34 -0,63
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,22 42,07 0,36
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,43 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,11 34,15 -0,12
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,68 60,59 0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,76 36,72 0,11
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,09 66,02 0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,96 9,98 -0,20
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,71 11,72 -0,09
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,47 10,49 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,19 10,21 -0,20
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,26 9,28 -0,22
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,39 9,38 0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,29 12,34 -0,41
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,52 11,46 0,52
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,16 7,21 -0,69
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,78 6,79 -0,15
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,17 7,17 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,12 6,02 1,66
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,87 13,85 0,14
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,79 8,55 2,81
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,70 10,70 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,36 13,30 0,45
PITP PIONEER SFIO TP 21,91 22,03 -0,54
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 119,86 120,36 -0,42
PKCZ PKO Zrównoważony 104,44 104,97 -0,50
PKCA PKO Akcji 253,47 255,22 -0,69
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 123,66 123,81 -0,12
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,87 111,29 -0,38
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,65 89,42 -0,86
SUPA SUPERFUND A (4) 775,44 777,64 -0,28
SUPB SUPERFUND B (4) 840,43 847,60 -0,85
SUBD SUPERFUND B USD (4) 244,88 252,20 -2,90
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 187,79 193,01 -2,70
SUPC SUPERFUND C (4) 739,82 744,56 -0,64
SUCD SUPERFUND C USD (4) 215,57 221,54 -2,69
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 165,31 169,55 -2,50
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 834,58 839,39 -0,57
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 243,18 249,76 -2,63
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 186,49 191,14 -2,43
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1261,82 1260,28 0,12
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 367,66 374,99 -1,95
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 281,95 286,99 -1,76
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 647,52 651,39 -0,59
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 188,67 193,82 -2,66
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 144,69 148,33 -2,45
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,69 76,66 0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,35 22,36 -0,04
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,14 17,19 -0,29
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 75,43 75,64 -0,28
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 76,67 76,88 -0,27
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 75,88 76,09 -0,28
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,73 83,83 -0,12
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,40 24,46 -0,25
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,71 18,80 -0,48
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,10 83,53 -1,71
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 134,17 134,17 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,96 78,56 -0,76
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,26 114,78 -0,45
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 107,08 107,09 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 149,55 149,41 0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,10 121,34 -0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,88 108,01 -0,12
SKAA SKARBIEC Akcja 229,66 231,18 -0,66
SKAK SKARBIEC Kasa 297,34 297,33 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 233,08 234,12 -0,44
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 98,49 98,88 -0,39
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 116,33 116,51 -0,15
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 224,20 225,01 -0,36
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 300,32 301,72 -0,46
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 165,54 166,79 -0,75
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 146,22 146,89 -0,46
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,57 125,04 -0,38
NOAA Noble Fund Akcji 98,85 99,40 -0,55
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,13 57,36 -0,40
NOGR Noble Fund Global Return 108,08 108,01 0,06
NOMA Noble Fund Mieszany 103,36 103,36 0,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 122,01 122,00 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,25 103,10 0,15
NOTI Noble Fund Timingowy 105,90 106,06 -0,15
NOAF Noble Fund Africa 76,11 74,96 1,53
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 120,57 120,58 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 108,41 108,64 -0,21
QUAG QUERCUS Agresywny 114,80 115,41 -0,53
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 93,99 94,76 -0,81
QURO QUERCUS Rosja 93,91 93,90 0,01
QULE QUERCUS lev 79,70 81,90 -2,69
QUSH QUERCUS short 101,55 100,20 1,35
BPMI BPH FIZ Multi Inwestycja (4) 95,01 95,12 -0,12
SYMBOL FUNDUSZ: 05-01 04-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 191,46 195,14 -1,89
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 203,50 203,48 0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 182,08 184,49 -1,31
KHPŁ Korporacyjny SFIO 143609,70 143612,70 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 270,75 271,59 -0,31
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 248,21 250,80 -1,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 156,12 158,67 -1,61
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 199,11 200,20 -0,54
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 158,83 161,27 -1,51
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-01 2-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 310,10 312,09 -0,64
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1881,03 1883,59 -0,14
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 389,24 389,77 -0,14
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 810,11 814,69 -0,56
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1760,73 1758,24 0,14
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 622,28 621,40 0,14
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 662,30 661,08 0,18
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 352,16 351,51 0,18
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 879,71 880,62 -0,10
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 456,13 456,60 -0,10
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 620,38 621,90 -0,24
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 513,89 515,15 -0,24
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 775,51 779,69 -0,54
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 588,65 591,82 -0,54
KB28 EUROPE KAP (EUR) 219,33 219,59 -0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 107,76 107,88 -0,11
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 898,82 900,61 -0,20
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 494,11 495,09 -0,20
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 740,11 742,63 -0,34
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 423,76 425,21 -0,34
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 29-12 16-12 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,25 91,60 0,71
KB50 KBC KUPON 2 (7) 89,82 89,56 0,29
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 95,15 95,04 0,12
KB54 KBC KUPON 3 (7) 95,20 95,12 0,08
KB55 KBC KUPON 4 (7) 89,96 89,62 0,38
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 88,48 86,33 2,49
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 91,49 91,95 -0,50
KB59 KBC KUPON 5 (7) 100,56 99,87 0,69
KB65 KBC KUPON 6 (7) 101,65 99,83 1,82
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 94,76 94,44 0,34
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 88,91 88,29 0,70
KB78 KBC Kapital 1 (7) 101,49 100,67 0,81

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8