Trwa ładowanie...
dhv0dsw

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dhv0dsw

26.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 25-08 24-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,05 16,14 -0,56
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,11 14,15 -0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,71 15,76 -0,32
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,28 7,31 -0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,92 12,91 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,74 10,78 -0,37
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,07 7,10 -0,42
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,91 5,94 -0,51
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,17 9,16 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,41 12,43 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,53 7,56 -0,40
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,96 11,96 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,52 9,59 -0,73
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,07 8,14 -0,86
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,60 7,68 -1,04
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,40 4,44 -0,90
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,86 9,95 -0,90
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,73 10,80 -0,65
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,05 7,15 -1,40
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,03 7,12 -1,26
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,47 140,11 0,26
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,83 122,95 -0,10
ALAK Allianz Akcji FIO 164,77 165,74 -0,59
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,61 123,52 0,07
ALWA Allianz Walutowy FIO 111,32 111,90 -0,52
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 113,99 114,15 -0,14
ALBU Allianz Budownictwo 2012 74,80 75,34 -0,72
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 103,61 104,01 -0,38
ALPL Allianz Akcji Plus 92,74 93,20 -0,49
ALBR Allianz BRIC EUR 63,80 64,72 -1,42
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 71,52 72,57 -1,45
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 105,45 106,94 -1,39
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 88,59 88,87 -0,32
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 71,10 72,30 -1,66
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,04 81,63 -0,72
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 74,95 75,42 -0,62
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 62,14 63,02 -1,40
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,79 26,92 -0,48
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,73 35,98 -0,69
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,18 26,24 -0,23
CUOB FIO AI Obligacji 175,80 175,75 0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,72 153,76 -0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 357,16 361,13 -1,10
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 307,50 308,46 -0,31
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 316,21 317,16 -0,30
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 332,09 333,03 -0,28
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,99 247,67 0,13
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,81 249,50 0,12
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,09 252,77 0,13
DWAK DWS FIO Akcji kat A 347,17 348,95 -0,51
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 360,67 362,44 -0,49
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 379,20 380,96 -0,46
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 166,69 167,78 -0,65
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,38 199,36 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,27 200,25 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 201,76 201,73 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,55 21,58 -0,14
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,60 22,62 -0,09
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,97 23,00 -0,13
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,46 158,44 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 200,06 200,60 -0,27
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 209,91 210,44 -0,25
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 223,53 224,05 -0,23
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 50,31 50,65 -0,67
DWP1 DWS BRIC akt A 80,31 80,44 -0,16
BRI2 DWS BRIC akt I 80,88 81,01 -0,16
BRI3 DWS BRIC akt P 80,92 81,05 -0,16
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 77,43 77,69 -0,33
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 63,24 63,96 -1,13
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 71,10 71,22 -0,17
DWP6 DWS Gotówkowy 112,77 112,76 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,16 177,33 1,03
GOL2 DWS Gold kat I 180,21 178,37 1,03
GOL3 DWS Gold kat P 180,47 178,63 1,03
DWP8 DWS Agrobiznes 161,65 165,59 -2,38
DWP9 DWS Rosja 144,01 146,05 -1,40
DW01 DWS Turcja 204,64 207,65 -1,45
DW02 DWS Indie i Chiny 193,37 195,57 -1,12
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 147,81 148,08 -0,18
DW04 DWS Ameryka Łacińska 171,12 173,55 -1,40
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 244,59 246,66 -0,84
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 244,11 245,15 -0,42
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,46 220,28 0,08
INRO ING FIO Rosja EUR 66,80 67,64 -1,24
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,72 16,87 -0,85
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 88,70 90,18 -1,64
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,17 28,41 -0,88
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 212,12 212,53 -0,19
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 220,97 220,78 0,09
INA2 ING SFIO Akcji 2 277,90 279,55 -0,59
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,68 196,69 -0,01
INGC ING Subf. SMS 161,88 163,26 -0,85
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 98,06 98,92 -0,87
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 103,43 103,88 -0,43
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 123,39 123,27 0,10
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 113,88 114,12 -0,21
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,43 117,32 0,09
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 82,93 83,77 -1,00
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 67,02 67,44 -0,62
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 64,19 65,32 -1,73
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,18 67,96 -1,15
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 127,49 128,41 -0,72
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,94 122,83 0,09
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 102,43 102,59 -0,16
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 110,98 110,98 0,00
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 102,12 101,82 0,29
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 101,60 102,07 -0,46
ING6 ING Subf Sektora Energii 95,89 97,53 -1,68
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,55 106,98 -1,34
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 110,33 111,38 -0,94
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 101,03 100,75 0,28
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,77 102,03 -0,25
IN11 ING Subf Japonia 96,53 97,67 -1,17
IN12 ING Subf Nowej Azji 101,77 102,69 -0,90
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 97,71 98,61 -0,91
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 97,79 98,34 -0,56
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 115,76 115,89 -0,11
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 108,3 108,45 -0,14
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 106,56 107,12 -0,52
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 100,27 101,20 -0,92
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 103,03 103,39 -0,35
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 74,42 74,92 -0,67
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 171,64 172,14 -0,29
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 170,28 170,13 0,09
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 147,45 147,34 0,07
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 186,7 186,95 -0,13
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,86 76,32 -0,60
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,14 122,04 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,72 123,62 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 59,39 59,66 -0,45
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 57,67 57,94 -0,47
WAGA KBC GAMMA SFIO 189,42 189,31 0,06
WABE KBC BETA SFIO 195,45 196,56 -0,56
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,09 2,08 0,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,99 66,40 -0,62
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,19 158,12 0,04
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,11 299,00 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,08 45,04 0,09
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,08 101,98 0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 102,38 102,26 0,12
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 207,60 208,40 -0,38
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 150,17 151,12 -0,63
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,86 9,92 -0,60
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,50 32,74 -0,73
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,01 11,09 -0,72
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,13 38,26 -0,34
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,55 9,54 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,38 29,70 -1,08
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 46,57 46,88 -0,66
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,93 50,19 -0,52
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,47 30,83 -1,17
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 51,33 52,08 -1,44
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,25 13,23 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,24 10,27 -0,29
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,41 9,45 -0,42
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,06 10,06 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,47 11,49 -0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,59 10,59 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,25 10,24 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,59 12,62 -0,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,40 11,49 -0,78
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,12 8,19 -0,85
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,97 6,03 -1,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,89 7,98 -1,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,98 7,08 -1,41
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,96 12,95 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,04 8,12 -0,99
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,22 10,22 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,51 11,63 -1,03
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,53 12,59 -0,48
PITP PIONEER SFIO TP 22,22 22,23 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,38 121,51 -0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 111,26 111,58 -0,29
PKCA PKO Akcji 281,11 282,37 -0,45
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,71 112,46 0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,60 115,59 0,01
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,96 105,43 -0,45
SUPA SUPERFUND A (4) 853,90 847,84 0,71
SUAD SUPERFUND A USD (4) 271,15 276,05 -1,78
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 213,76 214,45 -0,32
SUPB SUPERFUND B (4) 925,20 920,43 0,52
SUBD SUPERFUND B USD (4) 293,79 299,69 -1,97
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 231,61 232,81 -0,52
SUPC SUPERFUND C (4) 783,76 778,49 0,68
SUCD SUPERFUND C USD (4) 248,88 253,47 -1,81
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 196,20 196,91 -0,36
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 783,26 773,14 1,31
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 248,72 251,73 -1,20
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 196,08 195,56 0,27
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1181,82 1180,07 0,15
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 375,28 384,22 -2,33
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 295,85 298,49 -0,88
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 699,43 691,47 1,15
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 222,10 225,14 -1,35
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 175,09 174,90 0,11
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,37 76,17 0,26
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,25 24,00 1,04
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,12 18,99 0,68
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,94 83,97 -0,04
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,65 26,46 0,72
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,01 20,94 0,33
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,79 85,30 -0,60
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,56 120,77 -0,17
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,58 127,57 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,74 121,89 -0,12
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,05 111,34 -0,26
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,39 141,33 0,04
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,76 100,75 0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,96 99,97 -0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 231,75 232,38 -0,27
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 315,96 317,58 -0,51
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,08 188,40 -0,70
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 156,52 157,15 -0,40
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,53 127,72 -0,15
NOAA Noble Fund Akcji 105,32 106,01 -0,65
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 64,24 64,52 -0,43
NOGR Noble Fund Global Return 121,27 121,30 -0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 112,96 113,38 -0,37
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,64 118,51 0,11
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,93 111,12 -0,17
NOTI Noble Fund Timingowy 119,28 119,55 -0,23
NOAF Noble Fund Africa 98,99 99,51 -0,52
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 113,36 113,33 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 111,14 111,21 -0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 129,43 129,74 -0,24
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 133,76 135,24 -1,09
QURO QUERCUS Rosja 94,17 95,95 -1,86
QUSH QUERCUS short 98,08 98,08 0,00
QULE QUERCUS lev 107,22 107,23 -0,01
SYMBOL FUNDUSZ 26-08 25-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 218,28 218,42 -0,06
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 188,38 188,34 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 202,22 201,99 0,11
KHPŁ Korporacyjny SFIO 137933,30 137901,22 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,04 257,59 0,17
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,75 254,61 0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,17 165,34 -0,10
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 204,03 203,83 0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 200,54 200,12 0,21
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-08 23-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 324,28 322,74 0,48
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1873,64 1882,50 -0,47
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 429,58 431,61 -0,47
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 800,65 796,38 0,54
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1653,25 1659,61 -0,38
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 665,65 668,21 -0,38
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 679,20 677,50 0,25
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 397,02 396,03 0,25
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 884,03 884,57 -0,06
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 498,59 498,89 -0,06
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 625,18 630,15 -0,79
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 538,59 542,87 -0,79
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 820,67 818,34 0,28
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 647,11 645,27 0,29
KB28 EUROPE C1 (EUR) 216,98 216,16 0,38
KB29 EUROPE D1 (EUR) 115,29 114,85 0,38
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 870,56 866,91 0,42
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 521,09 518,91 0,42
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 510,49 511,71 -0,24
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 807,13 809,06 -0,24

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw