Trwa ładowanie...
d3vx7ja

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3vx7ja

23.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-05 18-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 13,73 13,56 1,25
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,06 13,99 0,50
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,36 17,33 0,17
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,76 6,72 0,60
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,13 14,12 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,26 10,21 0,49
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,20 6,15 0,81
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,20 5,15 0,97
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,11 9,08 0,33
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,53 13,52 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,14 6,12 0,33
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,81 12,80 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,07 8,00 0,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,31 7,31 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,90 6,82 1,17
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,49 4,48 0,22
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,33 10,47 -1,34
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,30 11,25 0,44
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,08 7,00 1,14
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,11 7,03 1,14
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,17 142,00 0,12
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 122,72 122,29 0,35
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 148,54 147,22 0,90
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,01 132,94 0,05
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 117,84 117,69 0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,04 119,65 0,33
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,60 83,09 0,61
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 95,25 94,89 0,38
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 86,23 85,51 0,84
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 48,56 49,03 -0,96
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 102,13 102,26 -0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,83 23,68 0,63
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,85 27,59 0,94
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,37 25,25 0,48
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,97 132,34 -0,28
CAPO BPH Selektywny 111,76 111,57 0,17
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2867,58 2862,83 0,17
CARS BPH Akcji Sub 231,48 229,51 0,86
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,12 248,95 0,07
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,87 1,86 0,54
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,32 35,01 0,89
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,57 57,99 -0,72
CASK BPH Skarbowy Sub 31,81 31,80 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,17 1,16 0,86
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,80 14,75 0,34
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,37 12,35 0,16
CASP BPH SFIO Total Profit 1104,63 1102,88 0,16
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 139,91 139,62 0,21
CUOB Aviva Investors Obligacji 193,01 192,79 0,11
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 156,81 156,45 0,23
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 336,91 333,95 0,89
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 284,15 281,75 0,85
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 295,89 293,48 0,82
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 320,40 317,94 0,77
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 263,65 263,31 0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 265,88 265,54 0,13
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 271,80 271,45 0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 302,02 298,02 1,34
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 320,00 315,99 1,27
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 346,54 342,47 1,19
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 133,31 132,22 0,82
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 211,66 211,56 0,05
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 212,89 212,80 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 215,80 215,70 0,05
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,84 20,77 0,34
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,30 22,22 0,36
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,10 23,02 0,35
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 158,20 157,75 0,29
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 170,16 169,70 0,27
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 187,77 187,28 0,26
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,31 38,28 0,08
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,93 61,98 -0,08
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,54 63,59 -0,08
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,26 65,30 -0,06
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,33 54,72 -0,71
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,29 51,47 -0,35
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,55 51,57 -0,04
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,32 119,28 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 199,72 200,66 -0,47
GOL2 INVESTOR Gold kat I 203,54 204,46 -0,45
GOL3 INVESTOR Gold kat P 208,35 209,24 -0,43
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 173,72 173,57 0,09
DWP9 INVESTOR Rosja 144,00 142,00 1,41
DW01 INVESTOR Turcja 169,66 173,58 -2,26
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 160,39 162,92 -1,55
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,30 132,44 -0,11
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 163,89 165,86 -1,19
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 208,96 206,66 1,11
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 258,86 255,97 1,13
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 210,41 208,06 1,13
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,48 77,57 -1,41
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,54 22,53 0,06
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 235,62 235,50 0,05
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 235,73 235,61 0,05
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 238,67 238,37 0,13
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 251,17 250,86 0,12
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 238,98 238,68 0,13
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,21 102,19 0,02
INRO ING FIO Rosja EUR 14,74 14,65 0,61
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 63,85 63,99 -0,22
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 57,25 57,21 0,07
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 209,70 208,69 0,48
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 235,93 234,77 0,49
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 220,00 218,92 0,49
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 230,30 228,64 0,73
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 282,42 280,35 0,74
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 231,62 229,92 0,74
INGC ING Subf. SMS 115,31 114,59 0,63
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 39,77 39,56 0,53
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 46,83 46,92 -0,19
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,20 110,28 -0,07
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 82,01 80,52 1,85
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 83,39 81,87 1,86
IN33 ING SFIO Depozytowy 103,35 103,30 0,05
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 101,16 100,52 0,64
IN16 ING Globalny Długu Korp 126,19 126,41 -0,17
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 127,47 127,69 -0,17
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 126,54 126,76 -0,17
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 122,83 122,22 0,50
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 124,88 124,25 0,51
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 123,35 122,72 0,51
IN21 ING Globalnych Możliwości 101,59 100,39 1,20
IN41 ING Globalnych Możliwości T 102,02 100,81 1,20
IN11 ING Japonia 92,28 92,18 0,11
IN12 ING Nowej Azji 97,20 96,14 1,10
IN28 ING Nowej Azji kat E 98,84 97,75 1,12
In42 ING Nowej Azji kat T 97,62 96,54 1,12
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 116,25 116,05 0,17
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 116,45 116,24 0,18
IN13 ING Rynków Wschodzących 88,66 87,67 1,13
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 90,12 89,11 1,13
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 89,03 88,03 1,14
ING6 ING Sektora Energii 93,28 91,49 1,96
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 118,22 117,39 0,71
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 99,30 99,11 0,19
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 84,98 84,46 0,62
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 101,01 100,61 0,40
IN45 ING Subfundusz Perspektywa 2020 97,27 96,92 0,36
IN46 ING Subfundusz Perspektywa 2025 96,43 96,03 0,42
IN47 ING Subfundusz Perspektywa 2030 95,66 95,20 0,48
IN48 ING Subfundusz Perspektywa 2035 94,81 94,32 0,52
IN49 ING Subfundusz Perspektywa 2040 94,21 93,66 0,59
IN50 ING Subfundusz Perspektywa 2045 92,88 92,30 0,63
INA2 ING SFIO Akcji 2 252,26 248,90 1,35
ING2 ING SFIO Obligacji 2 216,65 216,36 0,13
WABE KBC BETA SFIO 179,58 177,58 1,13
WAGA KBC GAMMA SFIO 207,97 207,85 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 105,07 104,93 0,13
KBPA KBC Portfel Akcyjny 65,96 64,85 1,71
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 133,74 133,57 0,13
KBPY KBC Portfel Pieniężny 136,16 136,08 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,35 53,74 1,14
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,97 51,69 0,54
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,97 51,69 0,54
KBCA KBC Akcyjny 65,06 64,29 1,20
KBAK KBC Aktywny 167,60 166,52 0,65
WPDF KBC Papierów Dłużnych 185,22 184,98 0,13
KBPI KBC Pieniężny 161,02 160,91 0,07
W3FF KBC Stabilny 191,53 190,45 0,57
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,01 104,10 -2,01
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 98,83 98,65 0,18
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,83 106,67 -0,79
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,25 53,08 0,32
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,38 170,30 0,05
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,84 13,83 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,67 49,60 0,14
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,46 112,41 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 114,35 114,18 0,15
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 174,48 173,40 0,62
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 106,43 105,60 0,79
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,87 5,84 0,51
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 19,81 19,59 1,12
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,89 7,80 1,15
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,15 10,12 0,30
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,38 6,35 0,47
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 10,90 10,78 1,11
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,00 42,37 -0,87
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,69 9,70 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,40 32,43 -0,09
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,71 62,71 -1,59
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,79 37,04 -0,67
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,71 65,67 0,06
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,11 10,07 0,40
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,76 11,73 0,26
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,49 10,46 0,29
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,24 0,39
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,35 9,32 0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,47 9,46 0,11
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,04 9,99 0,50
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,58 12,59 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,46 11,48 -0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,94 6,88 0,87
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,92 6,83 1,32
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,97 6,97 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,05 6,06 -0,17
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,54 14,57 -0,21
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,23 8,22 0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,89 10,88 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,66 13,67 -0,07
PITP PIONEER SFIO TP 22,20 22,07 0,59
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,77 122,16 0,50
PKCZ PKO Zrównoważony 105,29 104,50 0,76
PKCA PKO Akcji 249,22 246,45 1,12
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 128,02 128,00 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,92 112,56 0,32
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,66 87,79 0,99
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 80,54 80,51 0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,74 23,38 1,54
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,59 18,43 0,87
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 88,47 88,51 -0,05
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,08 25,71 1,44
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,42 20,26 0,79
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,04 81,52 0,64
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 136,62 136,56 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 76,65 75,85 1,05
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,70 111,33 1,23
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,16 109,09 0,06
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 154,39 154,17 0,14
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,49 122,02 0,39
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,30 110,23 0,06
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 101,86 100,67 1,18
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,08 118,55 0,45
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 217,35 215,72 0,76
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 296,56 293,65 0,99
NOAA Noble Fund Akcji 102,00 101,37 0,62
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 60,66 60,47 0,31
NOGR Noble Fund Global Return 107,14 106,98 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 108,01 107,27 0,69
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,83 123,74 0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 110,88 110,67 0,19
NOTI Noble Fund Timingowy 111,06 110,74 0,29
NOAF Noble Fund Africa 75,69 77,01 -1,71
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 122,81 122,81 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 116,48 116,17 0,27
QUAG QUERCUS Agresywny 125,10 123,85 1,01
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 103,05 104,17 -1,08
QURO QUERCUS Rosja 88,40 87,86 0,61
QULE QUERCUS lev 70,17 67,90 3,34
QUSH QUERCUS short 106,57 108,36 -1,65
QUGL QUERCUS Gold lev 99,37 99,45 -0,08
QUGS QUERCUS Gold short 100,97 101,29 -0,32
QUOL QUERCUS Oil lev 94,57 91,87 2,94
QUOS QUERCUS Oil short 103,39 105,08 -1,61
QUWL QUERCUS Wheat lev 129,99 127,12 2,26
QUWS QUERCUS Wheat short 85,90 87,80 -2,16
SYMBOL FUNDUSZ: 22-05 21-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 187,10 186,76 0,18
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,95 208,77 0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 181,55 181,20 0,19
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146114,62 146086,33 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 285,94 285,35 0,21
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 252,95 252,52 0,17
UNIA UniKORONA Akcje Sub 154,71 154,55 0,10
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 194,18 195,17 -0,51
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 158,09 158,88 -0,50
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-05 16-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 319,70 318,16 0,48
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1949,58 1956,15 -0,34
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 403,42 404,78 -0,34
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 834,78 831,05 0,45
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1834,32 1844,93 -0,58
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 648,29 652,04 -0,58
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 700,12 701,34 -0,17
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,27 372,92 -0,17
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 918,11 918,33 -0,02
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,04 476,15 -0,02
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 631,92 636,30 -0,69
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 523,46 527,09 -0,69
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 800,77 801,13 -0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 607,83 608,11 -0,05
KB28 EUROPE KAP (EUR) 227,30 227,19 0,05
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,67 111,62 0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 934,66 936,30 -0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 513,82 514,72 -0,17
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 802,38 804,23 -0,23
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 459,41 460,46 -0,23

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ pif/

d3vx7ja

Podziel się opinią

Share
d3vx7ja
d3vx7ja