Trwa ładowanie...
d1tqmc2

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1tqmc2

07.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 6-06 5-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,83 15,99 -1,00
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,60 15,70 -0,64
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,78 18,86 -0,42
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,45 7,50 -0,67
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,10 15,11 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,13 11,27 -1,24
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,13 7,15 -0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,06 6,12 -0,98
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,78 9,81 -0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,53 14,58 -0,34
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,81 6,81 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,40 -0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,70 8,86 -1,81
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,13 8,19 -0,73
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,49 7,61 -1,58
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,70 5,71 -0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,49 10,44 0,48
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,55 12,62 -0,55
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,73 7,71 0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,76 7,74 0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,48 153,38 -0,59
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,36 129,91 -0,42
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,22 164,17 -0,58
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,43 140,53 -0,07
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,89 129,11 -0,94
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 115,63 116,24 -0,52
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,17 83,67 -0,60
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 110,38 110,72 -0,31
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 96,92 97,41 -0,50
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,18 28,41 -0,81
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,95 33,09 -0,42
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,32 29,55 -0,78
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 336,96 339,38 -0,71
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 351,11 353,63 -0,71
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 384,04 386,77 -0,71
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,16 287,33 -0,41
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,68 289,86 -0,41
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,50 297,70 -0,40
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 362,90 365,48 -0,71
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 384,11 386,83 -0,70
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 419,45 422,40 -0,70
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 168,21 169,31 -0,65
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,32 221,44 -0,05
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,78 222,90 -0,05
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,66 226,79 -0,06
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,97 24,11 -0,58
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,75 25,90 -0,58
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,84 27,00 -0,59
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 202,87 202,93 -0,03
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 217,17 217,23 -0,03
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 240,53 240,58 -0,02
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,76 46,08 -0,69
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,12 61,90 -1,26
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,10 63,90 -1,25
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,02 66,86 -1,26
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,44 61,32 0,20
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,23 58,85 -1,05
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,78 56,18 -0,71
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,02 124,07 -0,04
DWP7 INVESTOR Gold kat A 163,59 161,83 1,09
GOL2 INVESTOR Gold kat I 168,27 166,46 1,09
GOL3 INVESTOR Gold kat P 176,14 174,23 1,10
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 193,82 194,92 -0,56
DWP9 INVESTOR Rosja 134,56 135,24 -0,50
DW01 INVESTOR Turcja 209,57 218,43 -4,06
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,79 168,68 0,07
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,10 141,95 -1,30
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 167,42 164,62 1,70
WABE KBC BETA SFIO 207,93 208,81 -0,42
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,37 218,61 -0,11
KBDL KBC DELTA SFIO 119,35 119,96 -0,51
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,22 79,58 -0,45
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,91 149,62 -0,47
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,85 143,00 -0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 69,12 69,31 -0,27
KBCA KBC Akcyjny 81,63 82,00 -0,45
KBAK KBC Aktywny 194,98 196,22 -0,63
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,23 208,33 -1,01
KBPI KBC Pieniężny 167,12 167,24 -0,07
W3FF KBC Stabilny 224,31 225,99 -0,74
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,96 112,83 -0,77
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,71 115,67 -0,83
KB62 KBC Globalny Stabilny 116,34 117,44 -0,94
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,27 67,36 -0,13
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,52 62,54 -0,03
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,41 177,43 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,13 14,15 -0,14
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,22 53,52 -0,56
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,49 125,21 -0,58
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,52 10,58 -0,57
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,58 193,80 -0,63
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,25 11,32 -0,62
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,83 120,46 -0,52
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,27 6,29 -0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,02 23,14 -0,52
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,03 10,10 -0,69
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,01 11,04 -0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,13 8,17 -0,49
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,90 14,98 -0,53
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,70 43,45 0,58
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,26 -0,39
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,35 39,38 -0,08
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,17 62,98 0,30
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,82 39,46 0,91
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,96 74,03 1,26
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,08 11,14 -0,54
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,49 12,58 -0,72
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,92 11,00 -0,73
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,05 11,07 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,90 9,94 -0,40
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,13 10,22 -0,88
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,30 11,31 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,34 10,42 -0,77
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,25 14,34 -0,63
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,16 13,23 -0,53
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,57 7,65 -1,05
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,54 8,58 -0,47
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,05 8,12 -0,86
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,79 6,93 -2,02
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,19 16,25 -0,37
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,95 7,98 -0,38
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,37 11,37 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,79 15,87 -0,50
PITP PIONEER SFIO TP 25,29 25,43 -0,55
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,85 138,74 -0,64
PKCZ PKO Zrównoważony 118,74 119,54 -0,67
PKCA PKO Akcji 300,06 301,71 -0,55
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,17 142,41 -0,87
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,81 127,70 -0,70
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,99 105,54 -0,52
SUPA SUPERFUND RED 750,88 767,24 -2,13
SUAD SUPERFUND RED USD 230,59 236,65 -2,56
SUAE SUPERFUND RED EURO 175,68 181,17 -3,03
SUPB SUPERFUND B 824,96 842,03 -2,03
SUBD SUPERFUND B USD 253,33 259,72 -2,46
SUBE SUPERFUND B EURO 193,01 198,83 -2,93
SUPC SUPERFUND C 718,48 737,95 -2,64
SUCD SUPERFUND C USD 220,64 227,61 -3,06
SUCE SUPERFUND C EURO 168,10 174,25 -3,53
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 707,42 718,10 -1,49
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 217,24 221,49 -1,92
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 165,51 169,57 -2,39
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1378,08 1378,61 -0,04
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 423,19 425,22 -0,48
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,42 325,54 -0,96
SUAL SUPERFUND AKCJI 719,60 721,60 -0,28
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 220,98 222,57 -0,71
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 168,36 170,39 -1,19
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,59 76,12 -2,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,91 23,48 -2,43
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,45 17,97 -2,89
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,67 74,20 -2,06
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,32 22,89 -2,49
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,00 17,52 -2,97
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,86 75,42 -2,07
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,68 23,26 -2,49
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,28 17,81 -2,98
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,20 74,75 -2,07
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,48 23,06 -2,52
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,13 17,65 -2,95
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,45 85,23 -2,09
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,63 26,29 -2,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,52 20,13 -3,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,02 99,43 -0,41
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,36 142,37 -0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,64 87,80 -0,18
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,58 116,87 -0,25
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,72 113,77 -0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,45 161,36 -0,56
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,11 132,52 -0,31
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,26 118,41 -0,13
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,75 121,25 -0,41
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,65 132,54 -0,67
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 243,88 244,15 -0,11
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 361,79 362,34 -0,15
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 198,05 199,16 -0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 164,74 165,22 -0,29
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 140,06 140,44 -0,27
NOAA Noble Fund Akcji 124,16 125,05 -0,71
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 78,64 78,59 0,06
NOGR Noble Fund Global Return 114,25 114,83 -0,51
NOMA Noble Fund Mieszany 136,58 136,86 -0,20
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,44 129,58 -0,11
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 122,27 122,68 -0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 137,91 138,91 -0,72
NOAF Noble Fund Africa 67,14 68,27 -1,66
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,85 129,84 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 132,11 132,18 -0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 157,69 157,93 -0,15
QUBT QUERCUS Turcja 125,97 132,10 -4,64
QURO QUERCUS Rosja 88,51 89,09 -0,65
QULE QUERCUS lev 96,20 97,64 -1,47
QUSH QUERCUS short 87,80 87,16 0,73
QUGL QUERCUS Gold lev 73,35 72,19 1,61
QUGS QUERCUS Gold short 110,93 111,62 -0,62
QUOL QUERCUS Oil lev 85,45 83,56 2,26
QUOS QUERCUS Oil short 97,67 98,67 -1,01
QUWL QUERCUS Wheat lev 112,34 113,11 -0,68
QUWS QUERCUS Wheat short 87,18 86,79 0,45
SYMBOL FUNDUSZ: 07-06 06-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 209,31 209,28 0,01
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,83 215,20 -0,17
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,20 194,23 -0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 314,29 315,37 -0,34
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 293,25 293,93 -0,23
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,57 189,97 -0,21
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-06 4-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 305,43 304,76 0,22
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2022,63 2029,42 -0,33
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 401,15 402,49 -0,33
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 820,51 818,54 0,24
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2004,99 2012,58 -0,38
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 676,13 678,69 -0,38
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 769,80 770,32 -0,07
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 394,64 394,90 -0,07
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 939,28 937,52 0,19
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 471,44 470,55 0,19
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 688,61 693,35 -0,68
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 559,47 563,33 -0,69
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 898,55 900,02 -0,16
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 668,54 669,64 -0,16
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,47 240,23 0,10
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,67 114,55 0,10
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 971,58 972,50 -0,09
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,11 516,60 -0,09
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 891,12 899,84 -0,97
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 485,68 490,43 -0,97
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 31-05 16-05 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 98,94 99,28 -0,34
KB50 KBC KUPON 2 (7) 97,79 97,97 -0,18
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 105,15 105,28 -0,12
KB55 KBC KUPON 4 (7) 98,73 98,98 -0,25
KB85 KBC Kapital 3 (7) 115,08 117,88 -2,38
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 102,06 99,77 2,30
KB59 KBC KUPON 5 (7) 101,32 102,23 -0,89
KB65 KBC KUPON 6 (7) 100,85 107,08 -5,82
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 104,30 104,33 -0,03
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 109,99 110,05 -0,05
KB78 KBC Kapital 1 (7) 126,71 132,36 -4,27
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 104,72 105,77 -0,99
KB87 KBC Point Capped 2 (7) 112,58 112,95 -0,33
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 105,35 107,28 -1,80
KB89 KBC Kapital 4 (7) 99,86 102,15 -2,24

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2