Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d36d9ov

24.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-10 22-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,39 17,53 -0,80
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,13 16,17 -0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,79 18,76 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,83 7,87 -0,51
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,20 15,21 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,28 11,31 -0,27
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,49 8,52 -0,35
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,70 6,75 -0,74
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,77 9,81 -0,41
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,62 14,60 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,90 7,98 -1,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,51 13,51 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,97 9,07 -1,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,09 8,22 -1,58
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,51 7,62 -1,44
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,62 5,65 -0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,97 10,00 -0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,01 12,14 -1,07
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,14 8,24 -1,21
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,17 8,27 -1,21
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,42 152,22 0,13
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,47 130,62 -0,11
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 172,33 173,61 -0,74
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,91 141,91 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,92 127,72 0,16
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,91 113,10 -0,17
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,16 95,63 -0,49
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 138,25 138,89 -0,46
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 105,21 105,72 -0,48
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 29,02 29,11 -0,31
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,11 35,37 -0,74
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,80 29,84 -0,13
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,05 210,94 0,05
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,71 168,82 -0,07
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 459,25 462,38 -0,68
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 370,48 371,16 -0,18
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 387,00 387,70 -0,18
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 426,67 427,42 -0,18
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,15 286,53 0,22
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,78 289,16 0,21
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,34 297,69 0,22
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 385,90 388,15 -0,58
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 409,77 412,15 -0,58
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 451,00 453,59 -0,57
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 196,45 197,52 -0,54
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,65 223,61 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,21 225,17 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 229,51 229,47 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,61 25,64 -0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,63 27,67 -0,14
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,92 28,96 -0,14
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 250,21 251,60 -0,55
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 268,72 270,20 -0,55
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 299,95 301,59 -0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,09 52,44 -0,67
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,67 63,86 -1,86
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,91 66,14 -1,86
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,45 69,74 -1,85
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,60 60,77 -0,28
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,28 59,96 -1,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 64,23 64,34 -0,17
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,89 124,88 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 146,37 149,35 -2,00
GOL2 INVESTOR Gold kat I 151,05 154,11 -1,99
GOL3 INVESTOR Gold kat P 159,36 162,58 -1,98
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 183,21 185,05 -0,99
DWP9 INVESTOR Rosja 147,68 149,84 -1,44
DW01 INVESTOR Turcja 196,10 197,42 -0,67
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,84 166,08 -1,95
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,38 141,60 -0,86
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 156,77 158,02 -0,79
WABE KBC BETA SFIO 221,60 223,27 -0,75
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,06 220,03 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,83 117,57 0,22
KBPA KBC Portfel Akcyjny 87,17 87,61 -0,50
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,27 147,81 0,31
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,32 144,31 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,69 83,09 -0,48
KBCA KBC Akcyjny 91,55 92,20 -0,70
KBAK KBC Aktywny 206,81 207,53 -0,35
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,59 202,02 0,28
KBPI KBC Pieniężny 168,53 168,51 0,01
W3FF KBC Stabilny 232,23 232,23 0,00
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,21 111,35 -0,13
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 117,50 117,73 -0,20
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,54 115,36 0,16
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 83,43 84,06 -0,75
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 79,65 80,17 -0,65
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,50 2,50 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,20 179,18 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,08 10,07 0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,97 52,88 0,17
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,66 124,42 0,19
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,58 10,55 0,28
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 198,98 198,93 0,03
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,03 12,04 -0,08
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 127,88 128,32 -0,34
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 25,29 25,43 -0,55
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,27 11,33 -0,53
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,27 11,32 -0,44
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,80 9,83 -0,31
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,97 18,03 -0,33
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,97 42,93 0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,28 10,27 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 42,19 42,43 -0,57
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,25 59,52 -0,45
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,55 38,92 -0,95
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,46 75,39 -1,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,17 11,19 -0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,52 12,50 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,94 10,93 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,16 11,18 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,07 10,08 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,27 10,28 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,56 11,57 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,38 10,38 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,76 14,88 -0,81
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,73 13,76 -0,22
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,24 8,34 -1,20
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,49 9,56 -0,73
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,48 8,57 -1,05
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,41 7,45 -0,54
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,35 16,34 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,59 7,57 0,26
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,47 11,48 -0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,16 16,19 -0,19
PITP PIONEER SFIO TP 26,40 26,44 -0,15
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,81 142,96 -0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 125,59 126,02 -0,34
PKCA PKO Akcji 332,07 334,43 -0,71
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,06 142,81 0,18
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 134,74 134,96 -0,16
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 119,23 120,07 -0,70
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,85 56,17 -0,57
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 53,39 53,83 -0,82
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 83,67 83,59 0,10
PZBI PZU SEJF+ 59,07 59,01 0,10
SUBE SUPERFUND B EURO 192,85 189,21 1,92
SUPB SUPERFUND B 806,13 790,62 1,96
SUBD SUPERFUND B USD 265,31 258,68 2,56
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 199,93 201,33 -0,70
SUAL SUPERFUND AKCJI 835,69 841,26 -0,66
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 275,03 275,25 -0,08
SUCE SUPERFUND C EURO 168,49 164,31 2,54
SUPC SUPERFUND C 704,28 686,57 2,58
SUCD SUPERFUND C USD 231,79 224,63 3,19
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 155,48 150,70 3,17
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 649,90 629,73 3,20
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 213,89 206,04 3,81
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 334,81 334,86 -0,01
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1399,51 1399,26 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 460,59 457,81 0,61
SUAE SUPERFUND RED EURO 188,22 186,20 1,08
SUPA SUPERFUND RED 786,77 778,07 1,12
SUAD SUPERFUND RED USD 258,93 254,57 1,71
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,50 17,17 1,92
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,13 71,75 1,92
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,07 23,48 2,51
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,26 16,92 2,01
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,13 70,70 2,02
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,74 23,13 2,64
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,11 16,78 1,97
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,51 70,10 2,01
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,53 22,94 2,57
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,98 16,65 1,98
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,97 69,56 2,03
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,36 22,76 2,64
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,66 19,26 2,08
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,16 80,49 2,07
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,04 26,33 2,70
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,73 143,72 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 99,83 100,28 -0,45
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,98 115,45 -0,41
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,73 117,57 0,14
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 103,45 104,07 -0,60
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,20 115,15 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 163,75 163,26 0,30
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 136,73 136,98 -0,18
SKAA SKARBIEC Akcja 315,24 318,00 -0,87
SKAK SKARBIEC Kasa 319,08 319,04 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 297,92 299,49 -0,52
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 136,74 137,78 -0,75
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,47 136,72 -0,18
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 263,68 265,15 -0,55
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 408,88 411,79 -0,71
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 220,93 222,52 -0,71
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 170,93 171,72 -0,46
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,71 144,06 -0,24
NOAA Noble Fund Akcji 135,12 135,70 -0,43
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 96,76 96,97 -0,22
NOGR Noble Fund Global Return 113,86 113,96 -0,09
NOMA Noble Fund Mieszany 152,33 152,82 -0,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,27 130,28 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 132,57 132,38 0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 148,11 148,89 -0,52
NOAF Noble Fund Africa 65,44 65,49 -0,08
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,10 131,09 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 141,72 141,85 -0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 179,67 180,25 -0,32
QUBT QUERCUS Turcja 116,34 117,54 -1,02
QURO QUERCUS Rosja 96,69 97,64 -0,97
QULE QUERCUS lev 105,74 107,20 -1,36
QUSH QUERCUS short 80,43 79,91 0,65
QUGL QUERCUS Gold lev 61,63 62,38 -1,20
QUOS QUERCUS Oil short 90,07 89,24 0,93
QUWL QUERCUS Wheat lev 104,85 104,89 -0,04
SYMBOL FUNDUSZ: 24-10 23-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 220,88 219,76 0,51
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,07 215,02 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 200,51 199,84 0,34
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,89 311,85 0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 310,55 309,51 0,34
UNIA UniKORONA Akcje Sub 209,48 208,48 0,48
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 134,85 134,61 0,18
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 79,68 79,66 0,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-10 21-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 291,19 291,21 -0,01
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1934,94 1939,37 -0,23
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 369,22 370,07 -0,23
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 801,22 801,52 -0,04
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1977,74 1975,53 0,11
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 634,02 633,31 0,11
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 779,24 777,72 0,20
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 388,36 387,60 0,20
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 920,19 917,38 0,31
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 452,14 450,76 0,31
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 697,25 700,07 -0,40
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 555,48 557,73 -0,40
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 887,93 884,70 0,37
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 654,03 651,65 0,37
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,56 238,86 0,29
KB29 EUROPE DIV (EUR) 111,22 110,90 0,29
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 970,76 968,69 0,21
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 500,49 499,42 0,21
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 875,36 873,19 0,25
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 456,71 455,58 0,25

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov