Trwa ładowanie...
dbi86bz

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
dbi86bz

11.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-01 7-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,93 18,11 -0,99
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,53 14,57 -0,27
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,98 15,99 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,92 7,97 -0,63
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,17 13,17 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,07 11,13 -0,54
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,81 7,89 -1,01
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,61 6,68 -1,05
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,41 9,45 -0,42
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,44 12,45 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,29 8,36 -0,84
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,18 12,18 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,36 10,43 -0,67
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 9,06 9,01 0,55
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,98 8,95 0,34
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,87 4,87 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,20 9,08 1,32
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,75 11,65 0,86
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A 8,01 7,91 1,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,03 7,94 1,13
ALOB Allianz Obligacji FIO 135,95 135,90 0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 130,01 129,84 0,13
ALAK Allianz Akcji FIO 176,11 177,07 -0,54
ALPI Allianz Pieniężny FIO 125,17 125,08 0,07
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,67 108,58 1,00
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,40 115,39 0,01
ALBU Allianz Budownictwo 2012 82,14 82,33 -0,23
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 117,03 117,95 -0,78
ALPL Allianz Akcji Plus 106,53 107,25 -0,67
ALBR Allianz BRIC EUR 70,94 71,23 -0,41
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 82,14 82,29 -0,18
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 125,16 125,57 -0,33
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 102,83 103,24 -0,40
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,54 28,79 -0,87
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,49 39,91 -1,05
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,32 27,44 -0,44
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 136,03 135,71 0,24
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,68 112,91 -0,20
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2823,82 2830,09 -0,22
CARS BPH Akcji Sub 313,62 316,63 -0,95
CADP BPH Obligacji 1 Sub 241,94 242,27 -0,14
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,18 2,19 -0,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,07 49,62 -1,11
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 71,98 72,48 -0,69
CASK BPH Skarbowy Sub 30,36 30,37 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,21 2,22 -0,45
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,93 16,00 -0,44
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,98 12,00 -0,17
CASP BPH SFIO Total Profit 1233,90 1231,53 0,19
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 156,59 156,75 -0,10
CUOB FIO AI Obligacji 172,79 173,11 -0,18
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,88 159,58 -0,44
CUPA FIO AI Polskich Akcji 417,57 421,00 -0,81
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 326,89 328,73 -0,56
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 336,30 338,12 -0,54
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 353,84 355,62 -0,50
DWDP DWS FIO DPW kat A 246,61 246,82 -0,09
DWD2 DWS FIO DPW kat I 248,53 248,73 -0,08
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,36 252,56 -0,08
DWAK DWS FIO Akcji kat A 382,05 384,76 -0,70
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 396,60 399,29 -0,67
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 416,53 419,18 -0,63
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 181,35 182,87 -0,83
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 201,52 201,47 0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 202,48 202,43 0,02
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 204,27 204,21 0,03
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,18 22,27 -0,40
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,32 23,40 -0,34
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,76 23,84 -0,34
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 210,12 211,52 -0,66
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 220,50 221,89 -0,63
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 234,89 236,27 -0,58
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 53,74 53,95 -0,39
DWP1 DWS BRIC akt A 85,73 85,33 0,47
BRI2 DWS BRIC akt I 86,56 86,16 0,46
BRI3 DWS BRIC akt P 86,92 86,51 0,47
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 75,59 76,12 -0,70
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 71,53 71,82 -0,40
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,41 72,80 -0,54
DWP6 DWS Gotówkowy 113,98 113,96 0,02
DWP7 DWS Gold kat A 190,77 189,77 0,53
GOL2 DWS Gold kat I 192,38 191,37 0,53
GOL3 DWS Gold kat P 193,38 192,36 0,53
DWP8 DWS Agrobiznes 187,22 188,15 -0,49
DWP9 DWS Rosja 174,80 173,40 0,81
DW01 DWS Turcja 217,54 216,83 0,33
DW02 DWS Indie i Chiny 198,45 199,70 -0,63
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 153,19 153,01 0,12
DW04 DWS Ameryka Łacińska 190,10 188,87 0,65
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 274,32 276,16 -0,67
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 258,78 259,88 -0,42
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 218,62 218,81 -0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 78,46 78,30 0,20
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 20,08 20,22 -0,70
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 93,25 93,16 0,10
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,81 31,24 -1,39
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,68 219,41 -0,33
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 223,36 223,37 0,00
INA2 ING SFIO Akcji 2 307,20 309,57 -0,77
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,11 196,20 -0,05
INGC ING Subf. SMS 170,47 171,92 -0,84
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 88,59 88,98 -0,44
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 68,58 68,72 -0,20
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 63,92 65,05 -1,74
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,94 68,39 -0,66
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 140,48 141,96 -1,04
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 119,43 119,79 -0,30
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,84 104,14 -0,29
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 121,26 121,70 -0,36
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 114,17 114,29 -0,10
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,36 110,31 -0,86
ING6 ING Subf Sektora Energii 118,67 117,44 1,05
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 105,18 104,68 0,48
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 116,64 115,47 1,01
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 105,69 105,12 0,54
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,72 105,82 0,85
IN11 ING Subf Japonia 111,75 111,77 -0,02
IN12 ING Subf Nowej Azji 117,03 117,92 -0,75
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 114,31 115,35 -0,90
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 115,32 116,09 -0,66
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,37 118,02 -0,55
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 115,5 115,57 -0,06
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 117,48 116,93 0,47
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 112,66 113,53 -0,77
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,64 109,12 -0,44
IN21 ING Globalnych Możliwości 111,30 110,67 0,57
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 160,31 160,31 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,02 13,04 -0,15
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,40 45,45 -0,11
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 103,37 103,36 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,94 103,94 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,82 213,49 -0,31
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 156,33 156,98 -0,41
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,48 10,53 -0,47
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,61 34,83 -0,63
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,82 9,85 -0,30
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,58 11,70 -1,03
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,73 36,43 0,82
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,40 9,41 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,85 32,79 0,18
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,86 45,25 1,35
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 52,00 51,35 1,27
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,93 32,52 1,26
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 59,72 59,08 1,08
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,08 10,11 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,05 12,10 -0,41
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,93 10,98 -0,46
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,43 10,47 -0,38
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,56 13,58 -0,15
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,54 12,56 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,39 9,50 -1,16
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,43 7,46 -0,40
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 9,00 9,05 -0,55
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,37 8,44 -0,83
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,60 13,59 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,51 9,54 -0,31
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,32 10,32 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,51 13,52 -0,07
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,48 13,48 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,84 22,93 -0,39
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,35 124,68 -0,26
PKCZ PKO Zrównoważony 117,80 118,35 -0,46
PKCA PKO Akcji 311,01 313,70 -0,86
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,25 109,37 -0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 118,60 119,08 -0,40
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 115,68 116,74 -0,91
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 95,40 95,83 -0,45
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 31,52 32,14 -1,93
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,41 24,74 -1,33
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,03 104,55 0,46
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,70 35,06 -1,03
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,87 26,99 -0,44
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 95,63 96,39 -0,79
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 127,02 127,64 -0,49
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 129,17 129,14 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,65 125,98 -0,26
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,61 110,62 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,62 141,86 -0,17
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 102,11 102,14 -0,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,68 105,09 -0,39
SKAA SKARBIEC Akcja 290,42 293,05 -0,90
SKAK SKARBIEC Kasa 286,87 286,94 -0,02
SKAW SKARBIEC Waga 272,45 274,05 -0,58
FOAK FORTIS FIO AKCJI 149,61 150,66 -0,70
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,72 133,25 -0,40
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 244,62 245,00 -0,16
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 351,32 354,76 -0,97
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 210,01 211,41 -0,66
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 167,75 168,62 -0,52
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 131,86 132,30 -0,33
NOAA Noble Fund Akcji 121,27 122,29 -0,83
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 72,60 73,32 -0,98
NOGR Noble Fund Global Return 134,36 134,81 -0,33
NOMA Noble Fund Mieszany 121,24 122,13 -0,73
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,58 117,72 -0,12
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,50 118,02 -0,44
NOTI Noble Fund Timingowy 131,68 133,50 -1,36
NOAF Noble Fund Africa 113,90 113,77 0,11
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 115,71 115,66 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 116,34 116,94 -0,51
QUAG QUERCUS Agresywny 141,34 142,67 -0,93
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 139,02 140,74 -1,22
QURO QUERCUS Rosja 115,62 115,76 -0,12
QULE QUERCUS lev 125,93 128,03 -1,64
QUSH QUERCUS short 88,84 88,13 0,81
SYMBOL FUNDUSZ: 11-01 10-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 241,01 239,30 0,71
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 193,93 194,07 -0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 210,99 210,16 0,39
KHPŁ Korporacyjny SFIO 137903,64 137892,16 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 257,15 257,43 -0,11
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 268,53 267,60 0,35
UNIA UniKORONA Akcje Sub 185,16 184,01 0,62
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 208,82 208,51 0,15
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 219,91 218,30 0,74

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dbi86bz

Podziel się opinią

Share
dbi86bz
dbi86bz