Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d4g8xik

18.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-12 14-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,19 16,14 0,31
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,60 15,59 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,59 18,59 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,66 7,65 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,86 14,86 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,42 11,43 -0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,73 6,74 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,01 5,99 0,33
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 10,14 10,10 0,40
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,38 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,47 6,48 -0,15
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,21 13,21 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,21 9,19 0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,78 7,83 -0,64
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,60 7,63 -0,39
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,13 5,14 -0,19
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,01 10,07 -0,60
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,31 12,37 -0,49
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,83 6,77 0,89
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,86 6,80 0,88
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,49 149,50 -0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,13 129,87 0,20
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,13 162,94 0,12
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 137,81 137,76 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,99 125,98 0,01
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,30 119,13 0,14
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,73 83,47 0,31
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 97,77 97,93 -0,16
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 95,92 95,62 0,31
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,73 27,69 0,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,06 32,99 0,21
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,80 28,76 0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,49 209,35 0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,63 166,59 0,02
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 388,83 389,12 -0,07
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 328,98 328,54 0,13
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 341,65 341,21 0,13
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 369,84 369,34 0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,17 281,11 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 283,54 283,48 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 290,44 290,36 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 369,73 367,68 0,56
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 389,01 386,94 0,53
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 419,56 417,43 0,51
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 161,97 162,03 -0,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,32 217,24 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,67 218,59 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 222,10 222,01 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,41 23,42 -0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,01 25,01 0,00
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,95 25,95 0,00
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 180,04 180,43 -0,22
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 192,57 192,95 -0,20
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 212,13 212,48 -0,16
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,60 42,73 -0,30
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,42 67,00 -0,87
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,33 68,89 -0,81
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,83 71,38 -0,77
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,63 56,61 0,04
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,30 53,52 -0,41
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,70 56,20 -0,89
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,26 122,22 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 205,94 207,15 -0,58
GOL2 INVESTOR Gold kat I 210,71 211,91 -0,57
GOL3 INVESTOR Gold kat P 218,03 219,19 -0,53
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,71 191,96 -0,13
DWP9 INVESTOR Rosja 147,79 149,07 -0,86
DW01 INVESTOR Turcja 216,00 213,04 1,39
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,07 170,02 -0,56
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 145,48 145,97 -0,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 168,64 170,23 -0,93
WABE KBC BETA SFIO 214,64 213,60 0,49
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,17 214,06 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 116,25 116,18 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,42 79,16 0,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 144,88 144,76 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,74 140,67 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,86 63,02 -0,25
KBCA KBC Akcyjny 79,87 79,67 0,25
KBAK KBC Aktywny 192,29 191,91 0,20
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,87 200,76 0,05
KBPI KBC Pieniężny 164,02 163,92 0,06
W3FF KBC Stabilny 217,48 217,23 0,12
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,14 101,73 -0,58
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,48 112,15 0,29
KB62 KBC Globalny Stabilny 111,23 111,45 -0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,90 59,98 -0,13
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,56 58,62 -0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,38 174,32 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,90 13,89 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,34 52,32 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,46 113,41 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,90 121,86 0,03
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,34 10,34 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,55 190,40 0,08
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,66 10,65 0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,79 117,76 0,03
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,17 6,18 -0,16
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,97 22,95 0,09
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,76 9,74 0,21
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,84 10,83 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,27 7,28 -0,14
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,61 13,60 0,07
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,51 41,59 -0,19
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,16 10,17 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,39 35,48 -0,25
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,78 60,22 -0,73
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,36 35,42 -0,17
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,92 63,77 0,24
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,17 11,15 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,45 12,44 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,30 11,28 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,14 11,12 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,92 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,24 10,24 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,79 10,76 0,28
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,33 10,32 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,16 14,19 -0,21
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,45 12,46 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,99 7,98 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,72 7,69 0,39
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,82 7,84 -0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,27 7,28 -0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,76 15,75 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,63 8,60 0,35
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,20 11,19 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,95 14,93 0,13
PITP PIONEER SFIO TP 24,84 24,81 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,21 136,07 0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 119,24 119,07 0,14
PKCA PKO Akcji 297,60 296,70 0,30
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,39 141,36 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,05 127,90 0,12
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,81 104,61 0,19
SUPA SUPERFUND A 692,38 690,50 0,27
SUAD SUPERFUND A USD 223,10 220,81 1,04
SUAE SUPERFUND A EURO 169,54 168,78 0,45
SUPB SUPERFUND B 749,83 746,35 0,47
SUBD SUPERFUND B USD 241,61 238,67 1,23
SUBE SUPERFUND B EURO 183,61 182,43 0,65
SUPC SUPERFUND C 638,76 635,38 0,53
SUCD SUPERFUND C USD 205,82 203,19 1,29
SUCE SUPERFUND C EURO 156,41 155,30 0,71
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 785,56 782,96 0,33
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 253,12 250,38 1,09
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 192,36 191,38 0,51
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1344,11 1343,72 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 433,09 429,70 0,79
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 329,12 328,44 0,21
SUAL SUPERFUND AKCJI 712,89 710,79 0,30
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 229,71 227,30 1,06
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 174,56 173,74 0,47
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 68,00 68,74 -1,08
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 21,91 21,98 -0,32
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,65 16,80 -0,89
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 65,69 66,46 -1,16
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,17 21,25 -0,38
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,09 16,24 -0,92
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 66,76 67,55 -1,17
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,51 21,60 -0,42
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,35 16,51 -0,97
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 66,14 66,92 -1,17
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,31 21,40 -0,42
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,20 16,36 -0,98
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 74,90 74,54 0,48
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,13 23,84 1,22
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,34 18,22 0,66
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 98,15 97,95 0,20
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,10 140,05 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,33 88,14 0,22
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,30 112,38 -0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 110,44 110,38 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,36 159,30 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,78 130,76 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,91 116,86 0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 282,70 281,68 0,36
SKAK SKARBIEC Kasa 311,46 311,35 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 277,07 276,64 0,16
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 121,85 121,54 0,26
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,58 131,43 0,11
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 230,28 229,91 0,16
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 342,34 341,59 0,22
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 198,24 197,58 0,33
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 164,77 164,37 0,24
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,20 137,94 0,19
NOAA Noble Fund Akcji 121,72 121,58 0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 68,53 68,40 0,19
NOGR Noble Fund Global Return 116,82 116,92 -0,09
NOMA Noble Fund Mieszany 125,99 125,68 0,25
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,01 127,95 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,36 118,44 -0,07
NOTI Noble Fund Timingowy 133,63 133,16 0,35
NOAF Noble Fund Africa 74,96 74,75 0,28
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,92 126,87 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 121,66 121,76 -0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 144,97 144,44 0,37
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 130,29 129,10 0,92
QURO QUERCUS Rosja 90,47 90,62 -0,17
QULE QUERCUS lev 108,71 107,64 0,99
QUSH QUERCUS short 83,92 84,38 -0,55
QUGL QUERCUS Gold lev 109,90 109,71 0,17
QUGS QUERCUS Gold short 92,84 93,00 -0,17
QUOL QUERCUS Oil lev 77,69 76,79 1,17
QUOS QUERCUS Oil short 104,76 105,48 -0,68
QUWL QUERCUS Wheat lev 155,14 157,41 -1,44
QUWS QUERCUS Wheat short 75,68 75,33 0,46
SYMBOL FUNDUSZ: 18-12 17-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 214,17 212,30 0,88
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,61 210,53 0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,76 196,47 0,66
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149470,81 149450,79 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,78 309,70 0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 290,81 289,28 0,53
UNIA UniKORONA Akcje Sub 188,59 186,81 0,95
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,00 138,85 0,11
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 89,35 89,14 0,24
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-12 13-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 312,88 312,85 0,01
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2062,01 2066,54 -0,22
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,96 409,86 -0,22
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 839,23 839,31 -0,01
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2092,09 2092,34 -0,01
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 705,50 705,59 -0,01
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 752,52 751,95 0,08
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 385,76 385,47 0,08
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 963,07 965,73 -0,28
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 483,38 484,72 -0,28
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 656,68 657,39 -0,11
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 533,52 534,10 -0,11
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 891,15 889,43 0,19
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 663,05 661,76 0,19
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,82 238,71 0,05
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,88 113,83 0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 976,47 975,57 0,09
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 518,71 518,24 0,09
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 906,58 906,39 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 494,09 493,99 0,02

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik