Trwa ładowanie...
d14zlnk
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d14zlnk
SYMB FUNDUSZ 10-09 9-09 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,61 14,81 -1,35
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 13,03 13,08 -0,38
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 14,13 14,18 -0,35
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,71 6,76 -0,74
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,94 11,94 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 10,22 10,23 -0,10
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,30 6,37 -1,10
AIPA AIG Parasol Akcji Plus Subf. kat A 5,45 5,51 -1,09
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf katA 8,37 8,44 -0,83
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,36 11,34 0,18
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,93 6,97 -0,57
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. kat A 11,11 11,11 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. kat A 8,71 8,73 -0,23
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Sub A 7,54 7,47 0,94
AIP8 AIG Parasol Akcji RynWschodz Subf A 6,88 6,82 0,88
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 4,12 4,07 1,23
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,20 9,16 0,44
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 10,12 10,00 1,20
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,04 9,07 -0,33
ALOB Allianz Obligacji FIO 143,18 141,44 1,23
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,84 122,14 -0,25
ALAK Allianz Akcji FIO 150,66 151,24 -0,38
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,99 118,74 0,21
ALWA Allianz Walutowy FIO 105,06 103,88 1,14
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,92 105,79 0,12
ALBU Allianz Budownictwo 2012 64,61 65,04 -0,66
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 85,03 84,85 0,21
ALPL Allianz Akcji Plus 74,97 74,49 0,64
ALBR Allianz BRIC EUR 51,21 51,11 0,20
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 57,55 57,36 0,33
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 91,10 90,33 0,85
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 74,74 73,16 2,16
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 72,07 71,60 0,66
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 75,10 74,49 0,82
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 81,89 80,44 1,80
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,79 67,89 1,33
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,20 25,31 -0,43
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,51 33,82 -0,92
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,58 24,63 -0,20
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 110,13 108,31 1,68
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 105,63 106,04 -0,39
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2588,20 2594,12 -0,23
CARS BPH Akcji subf. 265,91 268,85 -1,09
CADP BPH Obligacji 1 subf. 222,95 223,23 -0,13
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,93 1,94 -0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 43,24 43,83 -1,35
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 63,68 63,71 -0,05
CASK BPH Skarbowy subf. 28,67 28,68 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 2,04 2,06 -0,97
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 14,07 14,14 -0,50
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,11 11,11 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1043,76 1043,78 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 121,21 120,93 0,23
CUOB FIO AI Obligacji 162,35 162,57 -0,14
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,83 145,15 -0,22
CUPA FIO AI Polskich Akcji 311,59 314,36 -0,88
DWZR DWS FIO Zrównoważony 287,74 290,01 -0,78
DWDP DWS FIO DPW 232,47 232,78 -0,13
DWAK DWS FIO Akcji 321,14 324,86 -1,15
INGA ING FIO Akcji typu A i B 231,26 234,00 -1,17
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 226,76 228,52 -0,77
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 204,46 205,03 -0,28
INRO ING FIO Rosja EUR 53,37 52,5 1,66
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 12,799 12,78 0,18
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 73,98 72,79 1,63
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,821 25,66 0,61
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 196,70 197,88 -0,60
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 211,90 211,92 -0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 252,85 255,84 -1,17
ING2 ING SFIO Obligacji 2 179,55 180,21 -0,37
INGC ING FIO SMS 157,74 159,44 -1,07
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 92,87 93,94 -1,14
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 96,10 96,85 -0,77
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,45 114,75 -0,26
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 105,59 106,23 -0,60
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,13 113,14 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,25 78,86 -0,77
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 68,41 68,96 -0,80
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 65,22 65,38 -0,24
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 66,78 66,62 0,24
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 116,28 116,77 -0,42
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,35 121,86 0,40
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 103,34 103,29 0,05
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 65,37 66,43 -1,60
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 156,60 158,38 -1,12
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 158,60 159,01 -0,26
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,28 140,25 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 169,80 171,28 -0,86
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,37 68,54 -1,71
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,03 114,30 -0,24
KBPY KBC Portfel Pieniężny 117,01 116,96 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 53,39 54,54 -2,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,87 53,51 -1,20
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,10 179,02 0,04
WABE KBC BETA SFIO 171,98 174,27 -1,31
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,54 62,92 -0,60
PIO6 PIONEER P FIO 151,78 151,82 -0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 287,48 287,76 -0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,15 42,22 -0,17
EFZA PIONEER StabW FIO 202,15 203,40 -0,61
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 144,79 146,07 -0,88
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,96 9,01 -0,55
PIO3 PIONEER AP FIO 30,45 30,86 -1,33
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,37 10,48 -1,05
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,05 36,44 1,67
PIAE PIONEER Akcji Europ. 29,55 29,05 1,72
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,73 38,19 1,41
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,93 39,19 1,89
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,34 27,01 1,22
PIO5 PIONEER AA FIO 47,55 46,98 1,21
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,40 12,42 -0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,61 9,64 -0,31
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,75 8,78 -0,34
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,72 9,73 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,60 10,68 -0,75
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,01 10,01 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,73 11,65 0,69
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,96 10,85 1,01
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,53 7,50 0,40
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,84 5,80 0,69
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,12 8,02 1,25
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,33 5,29 0,76
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,52 10,56 -0,38
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,21 7,23 -0,28
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,42 10,38 0,39
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,43 11,40 0,26
PITP PIONEER SFIO TP 20,14 20,24 -0,49
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,64 113,78 -0,12
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,14 105,30 -0,15
PKCA PKO/CS Akcji 266,52 267,10 -0,22
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,21 105,39 -0,17
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,12 108,69 -0,52
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 95,46 96,74 -1,32
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 106,16 105,50 0,63
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 98,62 97,55 1,10
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 23,65 23,57 0,34
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 34,42 33,71 2,10
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 100,22 99,13 1,10
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 24,03 23,95 0,34
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 34,98 34,26 2,11
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 98,84 97,77 1,09
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 23,70 23,62 0,34
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 34,50 33,79 2,10
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 97,32 95,60 1,79
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,34 23,26 0,32
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,97 33,71 0,77
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 75,80 76,57 -1,01
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,02 116,82 -0,68
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,61 122,62 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 116,96 117,38 -0,36
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,70 85,50 0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 104,69 104,52 0,16
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 124,16 124,22 -0,05
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 228,80 228,39 0,18
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 290,23 292,34 -0,72
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 178,46 180,27 -1,00
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 150,18 151,28 -0,73
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 120,46 121,04 -0,48
NOAA Noble Fund Akcji 92,64 93,86 -1,30
NOMA Noble Fund Mieszany 102,43 103,00 -0,55
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,30 110,52 -0,20
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 55,03 55,50 -0,85
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 99,11 98,68 0,44
NOTI Noble Fund Timingowy 118,91 119,42 -0,43
NOGR Noble Fund Global Return 106,46 106,35 0,10
SKAK SKARBIEC Kasa 273,16 273,13 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 262,57 260,88 0,65
SKAA SKARBIEC Akcja 263,68 261,78 0,73
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,44 107,44 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 94,55 94,53 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 100,07 100,39 -0,32
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 114,31 113,70 0,54
KBBN KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) 115,26 114,77 0,43
KBIN KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) 102,20 100,85 1,34
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 111,10 109,77 1,21
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 90,78 90,27 0,56
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 88,06 88,26 -0,23
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 93,05 94,38 -1,41
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 328,29 324,12 1,29
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 91,20 90,98 0,24
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 98,95 102,49 -3,45
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 91,59 91,23 0,39
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 89,17 88,98 0,21
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 85,84 85,92 -0,09
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 84,79 84,89 -0,12
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 90,89 93,22 -2,50
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 91,91 93,04 -1,21
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 86,21 85,99 0,26
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 85,99 85,70 0,34
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 90,33 89,63 0,78
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 85,13 84,06 1,27
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 85,96 85,55 0,48
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 92,19 91,80 0,42
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 90,18 89,06 1,26
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 74,98 69,29 8,21
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 98,45 96,20 2,34
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 106,15 104,75 1,34
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 118,72 121,10 -1,97
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 102,68 102,98 -0,29
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 98,59 100,76 -2,15
KB39 KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) 262050,00 260425,00 0,62
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 95,36 100,00 -4,64
SYMBOL FUNDUSZ 11-09 10-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 196,79 197,30 -0,26
SEB2 NOVO Obligacji FIO 179,18 179,33 -0,08
SEB3 NOVO Akcji FIO 214,26 215,35 -0,51
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132153,87 132109,17 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 229,70 230,45 -0,33
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 232,44 233,80 -0,58
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 150,54 151,71 -0,77
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 90,24 90,79 -0,61
RBED 130/30European Equities D EUR 69,95 70,07 -0,17
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,05 25,72 1,28
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,40 44,24 0,36
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 81,61 81,80 -0,23
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 116,03 114,41 1,42
RBOP European Opportunities D EUR 57,62 57,79 -0,29
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,57 44,32 0,56
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,18 70,15 0,04
RBPE Robeco Property Equities D EUR 68,42 67,87 0,81
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 177,47 177,66 -0,11
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 168,60 169,52 -0,54
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-09 8-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 293,95 294,78 -0,28
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1569,58 1575,57 -0,38
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 381,51 382,96 -0,38
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 695,00 697,13 -0,31
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1376,36 1371,81 0,33
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 602,60 600,61 0,33
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 616,24 617,10 -0,14
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 378,17 378,70 -0,14
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 806,69 808,51 -0,23
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 479,99 481,07 -0,22
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 563,84 564,27 -0,08
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 493,77 494,15 -0,08
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 803,40 803,94 -0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 646,33 646,76 -0,07
KB28 EUROPE C1 (EUR) 200,70 201,34 -0,32
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,62 111,97 -0,31
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 764,12 763,94 0,02
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 480,94 480,83 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 494,90 496,81 -0,38
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 734,73 737,57 -0,39

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d14zlnk

Podziel się opinią

Share
d14zlnk
d14zlnk