Trwa ładowanie...
d11lt72

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d11lt72

13.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 12-12 9-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,07 14,35 -1,95
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,53 13,61 -0,59
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,75 16,75 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,72 6,79 -1,03
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,59 13,59 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,30 10,37 -0,68
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,82 5,88 -1,02
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,28 5,37 -1,68
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,98 9,04 -0,66
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,11 13,11 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 5,93 5,98 -0,84
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,60 12,60 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,50 8,66 -1,85
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,85 7,85 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,62 7,69 -0,91
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,41 4,46 -1,12
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,36 10,32 0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,85 11,77 0,68
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,10 7,18 -1,11
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,13 7,21 -1,11
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,08 140,31 -0,16
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,10 123,50 -1,13
ALAK Allianz Akcji FIO 152,55 154,65 -1,36
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,41 130,42 -0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,04 114,17 -0,11
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 118,47 118,70 -0,19
ALBU Allianz Selektywny FIO 85,32 86,46 -1,32
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 96,70 98,21 -1,54
ALPL Allianz Akcji Plus 87,76 89,84 -2,32
ALBR Allianz BRIC EUR 51,27 51,02 0,49
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 62,76 62,20 0,90
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 101,55 101,04 0,50
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,88 94,82 0,06
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,38 23,63 -1,06
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,08 28,57 -1,72
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,65 24,80 -0,60
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 131,45 131,83 -0,29
CAPO BPH Selektywny 110,97 110,69 0,25
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2821,05 2821,40 -0,01
CARS BPH Akcji Sub 237,28 241,88 -1,90
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,60 244,63 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,89 1,90 -0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 34,95 35,36 -1,16
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,27 58,40 -1,93
CASK BPH Skarbowy Sub 31,30 31,30 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,28 1,30 -1,54
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,72 14,81 -0,61
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,17 12,16 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1097,65 1095,62 0,19
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 144,72 145,06 -0,23
CUOB Aviva Investors Obligacji 185,66 186,07 -0,22
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 151,36 152,24 -0,58
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 315,24 320,27 -1,57
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 284,78 288,69 -1,35
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 295,82 299,72 -1,30
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 317,97 321,84 -1,20
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,88 257,95 -0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,00 260,07 -0,03
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,23 265,29 -0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 318,04 324,70 -2,05
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 335,05 341,68 -1,94
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 359,30 365,90 -1,80
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 133,23 135,65 -1,78
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,88 207,83 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 209,02 208,97 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,56 211,51 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,51 20,66 -0,73
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 21,87 22,02 -0,68
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,58 22,73 -0,66
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 143,07 143,85 -0,54
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 154,58 155,36 -0,50
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 171,04 171,80 -0,44
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 36,70 37,16 -1,24
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,04 64,64 -0,93
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,41 66,01 -0,91
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 66,63 67,22 -0,88
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,78 55,23 -0,81
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,87 53,08 -0,40
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,18 48,32 -0,29
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,48 117,46 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 212,69 216,66 -1,83
GOL2 INVESTOR Gold kat I 215,77 219,74 -1,81
GOL3 INVESTOR Gold kat P 219,09 223,03 -1,77
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 163,96 162,95 0,62
DWP9 INVESTOR Rosja 150,24 154,20 -2,57
DW01 INVESTOR Turcja 154,89 158,28 -2,14
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,82 168,74 0,05
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 130,17 131,12 -0,72
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,49 173,30 -1,62
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 212,68 216,79 -1,90
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 261,16 266,17 -1,88
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,26 78,19 -1,19
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,65 23,08 -1,89
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,62 230,63 0,00
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,43 230,57 -0,06
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,14 242,28 -0,06
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,22 102,60 -0,37
INRO ING FIO Rosja EUR 14,49 14,95 -3,04
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 65,58 67,55 -2,92
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 58,27 58,73 -0,78
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 206,69 208,19 -0,72
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 231,16 232,82 -0,71
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 215,43 216,97 -0,71
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 230,06 232,66 -1,12
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 280,03 283,17 -1,11
INGC ING Subf. SMS 112,49 113,68 -1,05
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 39,80 40,48 -1,68
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 44,47 45,79 -2,88
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,39 111,82 -1,28
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 48,70 49,23 -1,08
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 87,28 89,31 -2,27
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 88,23 90,28 -2,27
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,19 101,19 0,00
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 97,17 98,77 -1,62
IN16 ING Globalny Długu Korp 117,83 117,95 -0,10
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 118,61 118,73 -0,10
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 114,77 115,68 -0,79
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 116,02 116,94 -0,79
IN21 ING Globalnych Możliwości 94,24 95,27 -1,08
IN11 ING Japonia 90,97 91,67 -0,76
IN12 ING Nowej Azji 97,11 99,02 -1,93
IN28 ING Nowej Azji kat E 98,18 100,09 -1,91
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 113,09 114,01 -0,81
IN13 ING Rynków Wschodzących 88,98 91,65 -2,91
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 89,95 92,64 -2,90
ING6 ING Sektora Energii 100,77 103,42 -2,56
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 112,72 113,88 -1,02
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 85,93 87,62 -1,93
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 97,43 98,29 -0,87
INA2 ING SFIO Akcji 2 255,46 259,42 -1,53
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,91 208,09 -0,09
WABE KBC BETA SFIO 185,24 188,44 -1,70
WAGA KBC GAMMA SFIO 201,45 201,44 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 100,91 100,96 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 67,90 69,46 -2,25
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,48 128,51 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,99 132,00 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 50,13 50,60 -0,93
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,12 48,46 -0,70
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,12 48,46 -0,70
KBCA KBC Akcyjny 64,68 65,85 -1,78
KBAK KBC Aktywny 164,14 165,44 -0,79
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,80 177,87 -0,04
KBPI KBC Pieniężny 156,86 156,86 0,00
W3FF KBC Stabilny 185,27 186,02 -0,40
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,89 101,28 0,60
KB62 KBC Globalny Stabilny 103,96 103,86 0,10
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 49,42 49,89 -0,94
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,82 166,79 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,55 13,55 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,07 48,10 -0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,97 109,94 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,69 110,73 -0,04
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 173,88 175,13 -0,71
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 106,16 107,48 -1,23
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,68 5,75 -1,22
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 19,85 20,25 -1,98
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,44 7,60 -2,11
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,02 10,10 -0,79
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,18 6,26 -1,28
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,22 42,12 0,24
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,33 9,32 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,68 33,32 -1,92
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,94 59,54 0,67
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,86 35,94 -0,22
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 63,75 64,28 -0,82
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,93 9,96 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,67 11,71 -0,34
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,44 10,49 -0,48
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,16 10,20 -0,39
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,21 9,25 -0,43
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,32 9,36 -0,43
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,22 12,23 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,46 11,42 0,35
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,07 7,23 -2,21
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,50 6,62 -1,81
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,16 7,14 0,28
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,89 6,06 -2,81
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,69 13,69 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,67 8,66 0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,67 10,67 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,06 13,05 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 21,87 22,00 -0,59
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 119,21 119,95 -0,62
PKCZ PKO Zrównoważony 103,64 104,80 -1,11
PKCA PKO Akcji 250,67 255,23 -1,79
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 123,08 123,33 -0,20
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,43 111,24 -0,73
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 88,46 89,99 -1,70
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 81,23 81,47 -0,29
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,81 24,05 -1,00
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,95 18,03 -0,44
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 89,13 89,14 -0,01
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,12 26,31 -0,72
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,70 19,72 -0,10
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 83,37 84,08 -0,84
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,78 133,75 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 77,88 78,92 -1,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,43 115,42 -0,86
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,68 106,72 -0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 148,30 148,45 -0,10
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,94 121,43 -0,40
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,42 107,50 -0,07
SKAA SKARBIEC Akcja 228,26 232,75 -1,93
SKAK SKARBIEC Kasa 296,51 296,45 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 232,26 234,76 -1,06
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 100,74 101,30 -0,55
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 116,69 116,95 -0,22
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,42 225,94 -1,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 299,36 304,01 -1,53
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 166,32 169,19 -1,70
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 146,38 147,87 -1,01
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 124,33 125,19 -0,69
NOAA Noble Fund Akcji 98,55 100,57 -2,01
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 56,17 56,66 -0,86
NOGR Noble Fund Global Return 109,05 109,96 -0,83
NOMA Noble Fund Mieszany 102,33 103,26 -0,90
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,58 121,67 -0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 103,13 103,66 -0,51
NOTI Noble Fund Timingowy 106,41 108,37 -1,81
NOAF Noble Fund Africa 75,70 75,68 0,03
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 120,18 120,15 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 108,51 108,54 -0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 114,08 115,58 -1,30
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 96,68 98,73 -2,08
QURO QUERCUS Rosja 88,19 91,64 -3,76
QULE QUERCUS lev 79,81 85,06 -6,17
QUSH QUERCUS short 101,90 98,84 3,10
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 93,33 94,78 -1,53
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 96,63 98,11 -1,51
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 103,10 106,50 -3,19
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 76,69 85,55 -10,36
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 96,02 97,00 -1,01
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 97,71 98,78 -1,08
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 421,15 401,22 4,97
KBE3 KBC ELITA II FIZ (5) 95,80 96,79 -1,02
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 94,52 95,63 -1,16
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 97,61 98,68 -1,08
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 95,84 96,89 -1,08
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 92,53 93,65 -1,20
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 91,69 92,99 -1,40
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 92,06 93,69 -1,74
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 93,32 95,97 -2,76
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 91,46 92,90 -1,55
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 90,19 91,83 -1,79
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 93,76 95,28 -1,60
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 93,15 97,28 -4,25
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 87,56 88,88 -1,49
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 92,57 94,42 -1,96
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 79,07 80,59 -1,89
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 121,81 130,29 -6,51
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 90,05 93,93 -4,13
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 104,96 106,00 -0,98
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 90,78 93,19 -2,59
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 92,46 96,64 -4,33
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 91,22 100,71 -9,42
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 95,18 97,26 -2,14
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 98,93 101,19 -2,23
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 81,73 90,39 -9,58
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 92,37 98,32 -6,05
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 93,15 96,29 -3,26
SYMBOL FUNDUSZ: 13-12 12-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 198,62 198,94 -0,16
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,50 202,57 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 186,37 186,71 -0,18
KHPŁ Korporacyjny SFIO 143170,96 143182,03 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 271,23 271,99 -0,28
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 251,17 251,34 -0,07
UNIA UniKORONA Akcje Sub 158,95 158,83 0,08
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 197,22 197,04 0,09
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 159,77 159,58 0,12
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-12 8-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 302,68 304,75 -0,68
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1848,52 1854,66 -0,33
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 382,50 383,78 -0,33
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 791,39 795,59 -0,53
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1747,31 1747,59 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,54 617,64 -0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 653,22 655,30 -0,32
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 347,34 348,43 -0,31
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 867,57 868,95 -0,16
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 449,84 450,55 -0,16
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 604,45 606,23 -0,29
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 500,70 502,17 -0,29
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 761,40 758,11 0,43
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 577,85 575,35 0,43
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,85 215,41 -0,26
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,56 105,83 -0,26
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 889,37 892,96 -0,40
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 488,92 490,89 -0,40
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 741,22 741,98 -0,10
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 424,41 424,84 -0,10

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d11lt72

Podziel się opinią

Share
d11lt72
d11lt72