Trwa ładowanie...

Futures: kolejna formacja XABCD

Wtorkowe przełamanie strefy: 2247 - 2256 pkt (a wcześniej 2212 - 2216 pkt) potwierdziło ofensywne nastawienie strony popytowej, zapowiadając jednocześnie kontynuację ruchu wzrostowego.

Share
Futures: kolejna formacja XABCD
Źródło: WP.PL
d35hhyf

Nie mogło zatem dziwić to, że już w przedpołudniowej fazie środowych notowań kontrakty dotarły do kolejnej ważnej zapory podażowej Fibonacciego: 2314 - 2321 pkt. Podobnie jak w obszarze cenowym: 2247 - 2256 pkt, tutaj również koncentrowały się projekcje formacji XABCD (tym razem zewnętrznej), zbudowanej na bazie współczynnika 1.272. Warto nadmienić, że w tym samym czasie indeks WIG 20 zmagał się z oporem: 2281 - 2291 pkt. Obecność tych stosunkowo ważnych przedziałów cenowych przyhamowała nieco zapał kupujących, choć byki nadal kontrolowały bez problemu sytuację na warszawskim parkiecie. Kontrakty weszły jednak w fazę ruchu bocznego, konsolidując się w rejonie zakresu: 2314 - 2321 pkt. Na rynku kasowym zwracał na pewno uwagę ogromny wolumen obrotu, wypracowany głównie na PKO BP, PEKAO i KGHM.

Wykres dzienny FW20U09
Źródło: Wykres dzienny FW20U09

Ostatecznie kupującym nie udało się wczoraj sforsować przeszkody Fibonacciego: 2314 - 2321 pkt, gdyż popołudniowa faza sesji przebiegła pod znakiem ruchu korekcyjnego. Po tak silnym uderzeniu popytu taka sytuacja nie powinna oczywiście dziwić. Zamknięcie grudniowej serii wypadło jednak w obszarze wartości dodatnich, plasując się 15 punktów powyżej środowej ceny odniesienia (poziom: 2295 pkt).

d35hhyf

Po wtorkowym przełamaniu strefy oporu: 2247 - 2256 pkt, w której koncentrowały się projekcje wiarygodnej formacji XABCD, kontrakty dotarły wczoraj do obszaru cenowego: 2314 - 2321 pkt. Tak się ciekawie złożyło, że tutaj również wypadają projekcje analogicznej struktury falowej (tym razem zewnętrznej), zbudowanej na bazie współczynnika 1.272 (dodatkowo formację można opisać przy pomocy następujących zależności: 1.618AB = CD, 2.618BC = CD). Osobiście wielokrotnie spotykałem się już z takimi sytuacjami, że po anulowaniu struktury zbudowanej na bazie współczynnika 0.886 (wtorkowa formacja), następował w szybkim tempie test strefy cenowej, gdzie wypadały projekcje kolejnego, tym razem zewnętrznego układu fal XABCD. Warto nadmienić, że podobnie jak w przypadku strefy: 2247 - 2256 pkt, przełamanie przetestowanej wczoraj bariery podażowej: 2314 - 2321 pkt wygenerowałoby następny sygnał kupna. W takim przypadku kontrakty bez problemu powinny osiągnąć pułap cenowy wynikający ze zniesienia zewnętrznego 113% fali
spadkowej, zaznaczonej na wykresie czerwoną, przerywaną linią (formacja ABCD).

Problem jednak w tym, że początek dzisiejszej sesji przebiegnie pod znakiem kontynuacji ruchu korekcyjnego (wpływ wczorajszej przeceny za oceanem) i tym samym notowania FW20Z09 oddalą się od strefy: 2314 - 2321 pkt. Oczywiście to nie musi oznaczać, że na parkiecie dojdzie automatycznie do zmiany układ sił, niemniej dzisiejszy dzień będzie można z powodzeniem potraktować jako prawdziwy test siły i kondycji obozu popytowego. Czy zatem bykom uda się zneutralizować negatywny wpływ korekty technicznej w USA i szybko powrócić na ścieżkę wzrostów? Tego oczywiście nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Możemy jednak obserwować rynek w kontekście ważnych poziomów cenowych wytyczonych na bazie technik Fibonacciego i próbować na tej podstawie wyciągać wnioski analityczne.

W tym kontekście nadal ważnym zakresem pozostaje strefa cenowa: 2247 - 2256 pkt, która obecnie powinna funkcjonować jako zapora popytowa. Jej przełamanie pogorszyłoby w zauważalny sposób układ techniczny wykresu, zapowiadając jednocześnie kontynuację ruchu spadkowego. Dlatego właśnie kilkanaście punktów poniżej poziomu: 2247 pkt umiejscowiłbym zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji. Ciekawym i wiarygodnym zakresem wsparcia pozostaje także: 2211 - 2217 pkt. W zależności zatem od miejsca, w którym nastąpiło otwarcie długich pozycji, również w/w zakres mógłby z powodzeniem posłużyć jako poziom nadający się do umiejscowienia zlecenia zabezpieczającego. Zakładam jednak, że w rejonie zakresu: 2247 - 2256 pkt byki zaatakują i nie dopuszczą tak łatwo do jego przełamania. Tutaj spodziewam się zatem sporej presji popytowej.

Zwracam również uwagę na możliwy, podwójny test strefy: 2314 - 2321 pkt. Gdyby do niego doszło, to biorąc pod uwagę, że koncentrują się tutaj projekcje wiarygodnej formacji XABCD - kolejna nieudana próba wyłamania mogłaby się w takiej sytuacji zakończyć silnym ruchem spadkowym. Z doświadczenia wiemy bowiem, że tego typu sekwencje zdarzeń (podwójne testy formacji XABCD) przekładają się często na ważne sygnały rynkowe. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że zanegowanie w/w układ fal powinno w konsekwencji doprowadzić do wykreowania się kolejnej fali wzrostowej.

d35hhyf

Paweł Danielewicz
analityk techniczny
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d35hhyf

Podziel się opinią

Share
d35hhyf
d35hhyf