Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
Dom Maklerski BZ WBK
kontrakty

Futures: test strefy wsparcia Fibonacciego: 2215 - 2218 pkt

Silne spadki za oceanem nie wpłynęły negatywnie na początkową fazę wczorajszych notowań, gdyż otwarcie kontraktów uplasowało się ponad wtorkową ceną odniesienia. Niedźwiedzie bardzo szybko zorientowały się jednak, że działania podejmowane przez popyt w dalszym ciągu nie wyglądają zbyt przekonująco.
Share
d6bm21m

Zaowocowało to silnym ruchem spadkowym, który wytracił swój impet dopiero w rejonie zapory popytowej Fibonacciego: 2215 - 2218 pkt (zbudowanej na bazie zniesienia: 61.8% całego ruchu wzrostowego). Warto nadmienić, że w tym samym czasie indeks WIG20 dotarł do analogicznej strefy wsparcia: 2212 - 2218 pkt (dodatkowo plasowały się tutaj projekcje harmonicznej formacji ABCD, spełniającej zależność: AB = CD).

 Wykres dzienny FW20H10
Źródło: Wykres dzienny FW20H10

Niedźwiedzie w konfrontacji z tak wysublimowanymi obszarami wsparć musiał siłą rzeczy odpuścić, co w konsekwencji umożliwiło bykom zorganizowanie akcji odwetowej. Kupujący jednak w dalszym ciągu bazowali jedynie na malejącej presji podażowej i bardzo niewielkim kosztem udało im się podnieść odrobinę wartość FW20H10. Generalnie zatem aktywność inwestorów nadal pozostawiała wiele do życzenia i trudno było przypisać pojawiającym się ruchom cenowym jakąkolwiek wartość prognostyczną.

d6bm21m

Ostatecznie zamknięcie kontraktów uplasowało się dokładnie na poziomie wtorkowej ceny odniesienia, czyli 2230 pkt.

Po wczorajszej sesji układ techniczny wykresu nie zmienił się. Nadal zatem kluczową barierą podażową pozostaje zakres: 2299 - 2304 pkt, zbudowany na bazie zniesienia 38.2% całego ruchu spadkowego. Warto przypomnieć, że w przypadku indeksu WIG20 analogiczną strefę oporu jest: 2293 - 2298 pkt (również wypada tutaj zniesienie 38.2%). Dopiero zanegowanie zatem wskazanych barier cenowych w znaczącym stopniu poprawiłoby sytuację techniczną wykresów i wskazywałoby jednocześnie na pogłębiającą się przewagę popytu. Dlatego właśnie zlecenie zabezpieczające dla preferowanych obecnie krótkich pozycji utrzymywałbym ponad poziomem: 2304 pkt.

Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że kupujący w bardzo enigmatyczny i mało przekonywujący sposób inicjują obecnie swoje rynkowe działania. Cały czas zatem musimy uwzględniać wariant związany z kontynuacją ruchu spadkowego i możliwością dotarcia kontraktów do obszaru wsparcia: 2168 - 2175 pkt, bądź zakresu: 2152 - 2156 pkt (nie został uwidoczniony na załączonym wykresie). Wydaje się jednak, że właśnie ten ostatni przedział cechuje się większą wiarygodnością, gdyż jego podstawę konstrukcyjną stanowi ważne zniesienie Fibonacciego: 1.13.

Technicznym sygnałem potwierdzającym w wizualny sposób słabość rynku byłoby zanegowanie znanej nam już zapory popytowej: 2215 - 2218 pkt. Wczoraj bykom udało się wybronić wskazany przedział, choć skala odreagowania - biorąc pod uwagę istotność tej strefy - nie była wcale duża. Pozywanie odniósłbym się na pewno do jedynie krótkotrwałego naruszenia poziomu: 2215 pkt, po którym byki ponownie zaczęłyby wywierać presję na rynku. Wskazywałoby to bowiem, że kupującym rzeczywiście zależy na obronie wymienionej zapory popytowej. To z kolei mogłoby w konsekwencji doprowadzić do wykrystalizowania się ruchu wzrostowego.

d6bm21m

Skoro mowa o potencjalnym ruchu w kierunku północnym, to warto nadmienić (zresztą wspominałem o tym w swoich komentarzach online), iż na bazie analizy intradayowego układu fal nie można w tej chwili do końca wykluczyć takiej opcji. By jednak ten scenariusz mógł nabrać jakichś realnych kształtów, byki powinny uporać się z podażą w rejonie: 2243 - 2247 pkt (więcej o tej strefie napiszę w swoim pierwszym opracowaniu online). Jeśli jednak notowania kontraktów zaczną konsekwentnie przebiegać poniżej strefy: 2215 - 2218 pkt, spodziewałbym się wówczas kontynuacji ruchu spadkowego.

Paweł Danielewicz
Analityk Techniczny
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m