Trwa ładowanie...
d13lves
espi

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. za...

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (11/2011)
Share
d13lves

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Gastel Żurawie S.A. zawartych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 lutego 2011 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi:1. Zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Emitenta od osoby pełniącej w strukturze Spółki funkcję Członka Zarządu:- 30.000 szt. akcji, po cenie 0,40 zł każda w dniu 19.02.2010 roku.Nabycie akcji miało miejsce poza rynkiem regulowanym (GPW), w ramach prowadzonego przez Spółkę Programu Opcji Pracowniczych.2. Zawiadomienie dotyczące zbycia jednostkowych praw poboru od osoby pełniącej w strukturze Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej:- 3 135 929 szt. praw poboru po średniej cenie 0,24 zł/prawo poboru w dniu 25.01.2011 roku;- 5 855 050 szt. praw poboru po średniej cenie 0,19 zł/prawo poboru w dniu 26.01.2011 roku;- 1 600 000 szt. praw poboru po średniej cenie 0,19 zł/prawo poboru w dniu 27.01.2011 roku;- 3 400 000 szt. praw poboru po średniej cenie 0,18 zł/prawo poboru w dniu 31.01.2011 roku;- 2 947 546 szt. praw poboru po średniej
cenie 0,15 zł/prawo poboru w dniu 01.02.2011 roku.Sprzedaż miała miejsce na rynku regulowanym (GPW), w trybie sesji zwykłej.Podstawa prawna:Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie?informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d13lves

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2011-02-03 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves