Trwa ładowanie...
d34hb7m
d34hb7m
espi

GLOBAL CITY HOLDINGS - Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 - dodanie informacji o osobie podpisu...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 - dodanie informacji o osobie podpisującej raport bieżący (17/2014)
Share
d34hb7m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | KOR | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 - dodanie informacji o osobie podpisującej raport bieżący | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Global City Holdings NV przesyła korektę raportu bieżącego nr 17/2014. Korekta polega na dodaniu informacji o osobie podpisującej raport bieżący. Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, że dnia 3 kwietnia 2014 roku Spółka ogłosiła komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 28 lutego 2014 roku ("Komunikat"). Pełna treść Komunikatu stanowi Załącznik do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 roku o zasadach dotyczących rynków finansowych i ich nadzoru (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 i art. 56 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. |
| | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TO _ results announcement ENG.pdf | Announcement on the purchase of shares under the public tender offer | | | | | | | | | |
| | TO _ results announcement POL.pdf | Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Correction of the current report no 17/2014 by adding information on a person who signed the current report. Global City Holdings NV is correcting the current report no 17/2014 by adding information on a person who signed the current report. The Board of Directors of Global City Holdings N.V., a company organized in the Netherlands and existing under the laws of the Netherlands, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”), hereby announces that on 3 April 2014, the Company issued an announcement on the purchase of shares under the public tender offer to subscribe for the sale of the Company’s own shares announced by the Company on 28 February 2014 (the “Announcement”).The entire content of the Announcement is attached to this Report as a schedule.Legal basis: Article 5:53 et seq. of the Dutch Act of 28 September 2006 on the Principles Governing Financial Markets and their Supervision (Financial Supervision Act – Wft.) in connection with Article 56.1.2 and Article 56.6 of the
Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies. | |

d34hb7m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL CITY HOLDINGS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
NL 803950408.B01 NL 803950408.B01
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Nissim Nisan Cohen Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34hb7m

Podziel się opinią

Share
d34hb7m
d34hb7m