Trwa ładowanie...
d2nee10

GLOBAL COSMED S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 (12/2014)

GLOBAL COSMED S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 (12/2014)

Share
d2nee10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2 /2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014, Zarząd spółki Global Cosmed S.A. ("Emitent") informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2013 z dnia 18 marca 2014 roku na dzień 21 marca 2014 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie. Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 w zw. z ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2014-03-04 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nee10

Podziel się opinią

Share
d2nee10
d2nee10