Trwa ładowanie...
d1p9hpb
d1p9hpb
espi

GLOBAL TRADE S.A. - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2014) /EBI

GLOBAL TRADE S.A. - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2014) /EBI
Share
d1p9hpb

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący dot. incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego. Zarząd Global Trade S.A. informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". Emitent nie poinformował w terminie o rezygnacji Pana Sławka Śmiałowicza z funkcji Prezesa Zarządu oraz o wydelegowaniu Członka Rady Nadzorczej - Pana Jacka Kulikowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Powodem niedopełnienia obowiązków informacyjnych był ograniczony dostęp wyznaczonych pracowników do systemu EBI. Raporty informujące o zmianach w Zarządzie Emitenta zostały w dniu dzisiejszym opublikowane przez Zarząd. Powyższa informacja została również przekazana w treści raportu okresowego za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: pkt. 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. \"Dobre praktyki spółek
notowanych na NewConnect\", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu \"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Kulikowski p.o. Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p9hpb

Podziel się opinią

Share
d1p9hpb
d1p9hpb