Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (3/2013)

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (3/2013)
Share
d1xn10t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
GOLAB S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku powziął informację, o zbyciu przez FG Doradcy Sp. z o.o. 500.000 sztuk akcji serii H Spółki GOLAB S.A. W wyniku zbycia akcji, liczba akcji Spółki GOLAB S.A. posiadanych przez Spółkę FG Doradcy Sp. z o.o. wynosi 785.000 akcji, stanowiących 7,30 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 785.000 głosów, co stanowi 5,32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. Przed zbyciem akcji, Spółka Fg Doradcy Sp. z o.o. posiadała 1.285.000 akcji w Spółce GOLAB S.A., stanowiących 11,65 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.285.000 głosów, co stanowiło 8,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Emil Senska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t