Trwa ładowanie...
d2uik0q

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (3/2013)

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (3/2013)

Share
d2uik0q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
GOLAB S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 4 stycznia 2012 roku powziął informację, o zbyciu przez FG Doradcy Sp. z o.o. 500.000 sztuk akcji serii H Spółki GOLAB S.A. W wyniku zbycia akcji, liczba akcji Spółki GOLAB S.A. posiadanych przez Spółkę FG Doradcy Sp. z o.o. wynosi 785.000 akcji, stanowiących 7,30 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 785.000 głosów, co stanowi 5,32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. Przed zbyciem akcji, Spółka Fg Doradcy Sp. z o.o. posiadała 1.285.000 akcji w Spółce GOLAB S.A., stanowiących 11,65 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.285.000 głosów, co stanowiło 8,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Emil Senska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

Podziel się opinią

Share
d2uik0q
d2uik0q