Trwa ładowanie...
d1ka6wj

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BIOTON

...

Share
d1ka6wj

29.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BIOTON

Uchwała Nr 1267/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC spółki BIOTON S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC spółki BIOTON S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BIOTON S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 października 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBIOTN00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1ka6wj

Podziel się opinią

Share
d1ka6wj
d1ka6wj