Trwa ładowanie...
d14stxb

GPW: Okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji emitentów

...
Share
d14stxb

26.09. Warszawa (PAP/GPW) - Okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji emitentów

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 września 2013 roku (Główny Rynek GPW)

Na podstawie uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowychw Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie, Giełda dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji emitentów giełdowych do odpowiednich segmentów rynku regulowanego. Do segmentu 250 PLUS zakwalifikowane zostały akcje 71 emitentów. Do segmentu 50 PLUS zakwalifikowane zostały akcje 109 emitentów. Do segmentu 5 PLUS zakwalifikowane zostały akcje 200 emitentów. Do segmentu MINUS 5 zakwalifikowane zostały akcje 62 emitentów. Do segmentu LISTA ALERTÓW zakwalifikowane zostały akcje 13 emitentów. Informacja o składzie poszczególnych segmentów stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych informuje, że zgodnie z § 3 Działu IV Rozdziału 2 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP,
zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2013 r. Komunikat wraz z załącznikiem jest umieszczony na stronie internetowej Giełdy.

kom pif/

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb