Trwa ładowanie...
ds2t0m9
ds2t0m9

GPW: pierwszy dzień notowań akcji ASSETUS SA

...
Share
ds2t0m9

02.07. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji ASSETUS SA

Uchwała Nr 616/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ASSETUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 lipca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ASSETUS S.A. o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda: a) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLASSTS00012, b) 400.000 (czterystu tysięcy) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 5 lipca 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLASSTS00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ASSETUS" i oznaczeniem "ASS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

ds2t0m9

Podziel się opinią

Share
ds2t0m9
ds2t0m9