Trwa ładowanie...
d3t3pee

GPW: pierwszy dzień notowań akcji ATON-HT SA

Uchwała Nr 443/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...

Share
d3t3pee

Uchwała Nr 443/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 września 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 25 września 2009 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATNHT00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt. 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATONHT" i oznaczeniem "ATO"; 3) określić dzień 24 września 2009 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. kodem "PLATNHT00022". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3t3pee

Podziel się opinią

Share
d3t3pee
d3t3pee