Trwa ładowanie...
d2gq1i0

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji SOBET

...

Share
d2gq1i0

08.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji SOBET

Uchwała Nr 173/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i D spółki SOBET S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 11 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SOBET S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: a) 482.685 (czterystu osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset osiemdziesięciu pięciu) akcji serii A2, b) 3.492.500 (trzech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji serii D - pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lutego 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSOBET00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku
kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SOBET" i oznaczeniem "SOB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0