Trwa ładowanie...
d9kec75
d9kec75

GPW: pierwszy dzień notowań akcji WASPOL

...
Share
d9kec75

02.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji WASPOL

Uchwała Nr 1128/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WASPOL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 575.200 (pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WASPOL S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLWASPL00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WASPOL" i oznaczeniem "WAP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d9kec75

Podziel się opinią

Share
d9kec75
d9kec75