Trwa ładowanie...
d4iu4z3

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI

...
Share
d4iu4z3

12.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI

Uchwała Nr 637/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 346.000 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4iu4z3

Podziel się opinią

Share
d4iu4z3
d4iu4z3