Trwa ładowanie...
df1sc5f

GPW: Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji SOBET

...

Share
df1sc5f

01.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji SOBET

Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i D spółki SOBET S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SOBET S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: 1) 482.685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji serii A2, 2) 3.492.500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

df1sc5f

Podziel się opinią

Share
df1sc5f
df1sc5f