Trwa ładowanie...
d1dy0zg

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA

...

Share
d1dy0zg

15.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PCC ROKITA

Uchwała Nr 54/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB spółki PCC ROKITA S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 17 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB spółki PCC ROKITA S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCRK00035"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCR0615". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1dy0zg

Podziel się opinią

Share
d1dy0zg
d1dy0zg