Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki EAST PICTURES SA

...
Share
dj9h524

18.12. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki EAST PICTURES SA

Uchwała Nr 729/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EAST PICTURES S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki EAST PICTURES S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B; 2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EAST PICTURES S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki EAST PICTURES S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524