Trwa ładowanie...
d1oj4oh

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NC akcji EMMERSON SA

...
Share
d1oj4oh

03.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na NC akcji EMMERSON SA

Uchwała Nr 1284/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EMMERSON S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki EMMERSON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 3.355.000 (trzech milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMRSN00012", b) 173.393 (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 7 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEMRSN00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EMMERSON" i oznaczeniem "EMM"; 3) określić dzień 6 grudnia 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect 173.393 (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EMMERSON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMRSN00020". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh