Trwa ładowanie...
d3wvjf6

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

...

Share
d3wvjf6

04.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA

Uchwała Nr 17/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 20.000.020 (dwudziestu milionów dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki KANCELARIA MEDIUS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 10 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLMDIUS00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KME" i oznaczeniem "KME". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3wvjf6

Podziel się opinią

Share
d3wvjf6
d3wvjf6