Trwa ładowanie...
dysxlpg

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki ALKAL SA

...

Share
dysxlpg

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda spółki ALKAL SA

Uchwała Nr 1437/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 235.295 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALKAL00027"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALKAL-PDA" i oznaczeniem "ALKA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg