Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x
espi

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (65/2014)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (65/2014)
Share
d4l976x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 27 października 2014 roku 4 akcji Spółki za średnią cenę 58,50 zł za akcję, ? nabycie w dniu 28 października 2014 roku 300 akcji Spółki za średnią cenę 58,46 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 28 października 2014 roku 304 akcji Spółki za średnią cenę 58,88 zł za akcję, ? nabycie w dniu 29 października 2014 roku 150 akcji Spółki za średnią cenę 61,42 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 29 października 2014 roku 150 akcji Spółki za średnią cenę 61,50 zł za akcję, ? nabycie w dniu 30 października 2014
roku 530 akcji Spółki za średnią cenę 60,35 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 31 października 2014 roku 530 akcji Spółki za średnią cenę 60,77 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 3 listopada 2014 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 65/2014 of November 3rd 2014 Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Securities – Transactions executed by persons with access to inside information Transactions in financial instruments of Grupa Azoty S.A. The Management Board of Grupa Azoty S.A. ("the Company") reports that it has been notified, pursuant to Art. 160.1 of the Act on Trading in Securities of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94, as amended), of transactions in Company financial instruments, executed by a person closely related to two members of the Company's Supervisory Board. According to the notifications, the person executed the following transactions: • purchase, on October 27th 2014, of 4 Company shares for an average price of PLN 58.50 per share, • purchase, on October 28th 2014, of 300 Company shares for an average price of PLN 58.46 per share, • sale, on October 28th 2014, of 304 Company shares for an average price of PLN 58.88 per share, • purchase, on October 29th 2014, of 150
Company shares for an average price of PLN 61.42 per share, • sale, on October 29th 2014, of 150 Company shares for an average price of PLN 61.50 per share, • purchase, on October 30th 2014, of 530 Company shares for an average price of PLN 60.35 per share, • sale, on October 31th 2014, of 530 Company shares for an average price of PLN 60.77 per share. All of the transactions were executed on the Warsaw Stock Exchange during regular trading sessions. The notifications are dated November 3rd 2014. The person required to disclose the above information has not consented to the publication of the details specified in Section 2.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance on release and disclosure of information on certain transactions in financial instruments and the rules for drawing up and keeping a list of persons having access to certain inside information, dated November 15th 2005. Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of
2014, item 94, as amended). | | |
| | | | |

d4l976x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Artur Kopeć Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x