Trwa ładowanie...
d2p6i36
d2p6i36
espi

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (68/2014)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (68/2014)
Share
d2p6i36

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 12 listopada 2014 roku 850 akcji Spółki za średnią cenę 59,08 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 12 listopada 2014 roku 717 akcji Spółki za średnią cenę 59,30 zł za akcję, ? nabycie w dniu 13 listopada 2014 roku 150 akcji Spółki za średnią cenę 59,13 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 13 listopada 2014 roku 150 akcji Spółki za średnią cenę 58,79 zł za akcję, ? nabycie w dniu 14 listopada 2014 roku 300 akcji Spółki za średnią cenę 58,39 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 14 listopada 2014 roku 300 akcji
Spółki za średnią cenę 58,69 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 17 listopada 2014 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 68/2014 of November 17th 2014 Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Securities – Transactions executed by persons with access to inside information Transactions in financial instruments of Grupa Azoty S.A. The Management Board of Grupa Azoty S.A. ("the Company") reports that it has been notified, pursuant to Art. 160.1 of the Act on Trading in Securities of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94, as amended), of transactions in Company financial instruments, executed by a person closely related to two members of the Company's Supervisory Board. According to the notifications, the person executed the following transactions: • purchase, on November 12th 2014, of 850 Company shares for an average price of PLN 59.08 per share, • sale, on November 12th 2014, of 717 Company shares for an average price of PLN 59.30 per share, • purchase, on November 13th 2014, of 150 Company shares for an average price of PLN 59.13 per share, • sale, on November 13th 2014, of
150 Company shares for an average price of PLN 58.79 per share, • purchase, on November 14th 2014, of 300 Company shares for an average price of PLN 58.39 per share, • sale, on November 14th 2014, of 300 Company shares for an average price of PLN 58.69 per share. All of the transactions were executed on the Warsaw Stock Exchange during regular trading sessions. The notifications are dated November 17th 2014. The person required to disclose the above information has not consented to the publication of the details specified in Section 2.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance on release and disclosure of information on certain transactions in financial instruments and the rules for drawing up and keeping a list of persons having access to certain inside information, dated November 15th 2005. Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94, as amended). | | |
| | | | |

d2p6i36

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2014-11-17 Artur Kopeć Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p6i36

Podziel się opinią

Share
d2p6i36
d2p6i36