Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

HANDLOWY - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (15/2014)

HANDLOWY - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (15/2014)
Share
dhxpepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133). Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako ?Bank?) powołało następujące osoby na członków Rady Nadzorczej: 1) Pana Frank Mannion, na trzyletnią kadencję. Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z PricewaterhouseCoopers. Pracę w Citi rozpoczął w 1989 r. w zespole ds. planowania i analiz w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych technologii (Technology Finance Manager) i Szefa
Kontroli Produktów CMB EMEA. W 2008 r. objął funkcję Citi Regional Franchise Controller w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów. Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting) jako CMB EMEA Regional Controller. Pan Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz magistra w dziedzinie edukacji. Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant). Pan Frank Mannion był dotychczasowym członkiem Rady Nadzorczej, jego mandat wygasł z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. Pan Frank Mannion nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 2) Pana Anil Wadhwani, na trzyletnią kadencję. Pan Anil Wadhwani jest
obecnie Szefem Bankowości Detalicznej i Bankowości Przedsiębiorstw Citi w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Pan Anil Wadhwani objął stanowisko Szefa Bankowości Detalicznej i Bankowości Przedsiębiorstw w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w październiku 2013 r. Wcześniej, od lutego 2012 r., był Szefem Obszaru Kart i Kredytów dla Klientów Detalicznych w Regionie Azji i Pacyfiku odpowiedzialnym za całą gamę produktów płatniczych marki Citi i partnerskich (co-branded) oferowanych w tym regionie przez Citibank. W sierpniu 2012 roku dodatkowo objął odpowiedzialność za Bankowość Detaliczną w Regionie Azji Południowo-Wschodniej, w skład którego wchodzą takie kraje jak: Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, jednostki IPB/NRI, Tajlandia, Wietnam i wyspa Guam. Pan Anil Wadhwani został Szefem Rynków Detalicznych w Singapurze we wrześniu 2008 r., a w maju 2010 r. przejął dodatkowo w całym regionie odpowiedzialność za segment Citibanking. W ramach swoich obowiązków regionalnych Pan Anil
Wadhwani współpracował z poszczególnymi krajami, tworząc segment Citibanking, poprzez określenie modelu relacji z klientami, stworzenie przekonującej oferty i zwiększanie dochodowości tego segmentu. Pan Anil Wadhwani jest wieloletnim pracownikiem Citi tj. od roku 1992, kiedy to podjął pracę w tym banku. Od tego czasu piastował różne eksponowane stanowiska zarówno w obszarze Kart Kredytowych jak i Bankowości Detalicznej, a ponadto kierował również Bankowością Detaliczną w Indiach. Do jego osiągnięć należy opracowanie inicjatywy Citibank Suvidha, działającej w różnych rejonach geograficznych Indii i uważanej za unikalny model pozyskiwania klientów i dostarczania im produktów, a jednocześnie stanowiącej wzór dla wielu inicjatyw typu ?Bank-At-Work? na całym świecie. Pan Anil Wadhwani uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie handlu oraz tytuł magistra w dziedzinie zarządzania na Mumbai University. Pan Anil Wadhwani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku i nie jest wpisany do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 657-75-80
(telefon) (fax)
listybh@citigroup.com www.citibankhandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu