Trwa ładowanie...
dxpvxsd

HELIO S.A. - Zawiadomienie PKO BP Bankowy PTE S.A. o zbyciu akcji HELIO S.A. (1/2011)

HELIO S.A. - Zawiadomienie PKO BP Bankowy PTE S.A. o zbyciu akcji HELIO S.A. (1/2011)

Share
dxpvxsd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HELIO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie PKO BP Bankowy PTE S.A. o zbyciu akcji HELIO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 11.01.2011 r. otrzymał od PKO BP Bankowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Zgodnie z ww. zawiadomieniem w wyniku rozliczenia w dniu 10 stycznia 2011 roku transakcji sprzedaży akcji spółki HELIO S.A., udział PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego spadł poniżej poziomu 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki HELIO S.A.Bezpośrednio przed zmianą udziału PKO BP Bankowy OFE posiadał 250.001 akcji spółki HELIO S.A. (5,00 % udziału w kapitale zakładowym) dających prawo do 250.001 głosów (5,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów).Aktualnie PKO BP Bankowy OFE
posiada 247.846 akcji spółki HELIO S.A. (4,96 % udziału w kapitale zakładowym) dających prawo do 247.846 głosów (4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HELIO S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-083 | | Wyględy | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stołeczna | | 26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 796 32 16 | | (0 22) 752 09 21 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | helio@helio.pl | | www.helio.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1181694514 | | 015533555 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd