Trwa ładowanie...
d2hcx6o
espi

HERKULES S.A. - Aneksy do umów kredytowych (11/2014)

HERKULES S.A. - Aneksy do umów kredytowych (11/2014)
Share
d2hcx6o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 02.04.2014 r. do Spółki wpłynęły 3 obustronnie podpisane aneksy, zawarte 24.03.2014 r. do następujących umów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: BZWBK): 1. Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 26.08.2010 r., 2. Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 26.08.2010 r., 3. Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2010 r. Informacja o zawarciu umów z BZWBK została przekazana raportem bieżącym nr 79/2010 z 31.08.2010 r. aktualizowana następnie raportami nr 36/2011 z 21.04.2011 r. oraz nr 48/2012 z 26.09.2012 r. Przedmiotem wyżej wskazanych aneksów jest zmiana poziomu i rodzaju kowenantów finansowych ujętych w powyższych umowach kredytowych. W związku z realizacją projektu pt. "2 turbiny w 72 godziny ? Innowacyjna usługa kompleksowego wznoszenia elektrowni wiatrowych" w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, niezbędne będzie dla Emitenta pozyskanie finansowania zewnętrznego dla części przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze oraz
procedurę rozliczania projektu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Emitent spodziewa się okresowego wzrostu poziomu długu odsetkowego. Ponieważ zawarte z BZWBK umowy kredytowe precyzują pomiar wartości wskaźników stanowiących kowenanty w ujęciu kwartalnym, koniecznym było uzgodnienie zmian w ich poziomie uwzględniających prognozowany przyrost długu w krótkim okresie. Zmiana dotyczy podwyższenia akceptowalnego przez bank poziomu zadłużenia finansowego uwzględniającego prognozowany przez Emitenta wyższy poziom długu, który powstanie do końca 2014 r. w związku z realizacją i rozliczaniem projektu dotacyjnego. Strony uzgodniły również, że w okresie podwyższonej wartości zadłużenia finansowego zmianie ulegnie marża banku będąca składnikiem oprocentowania otwartych pozycji kredytowych. Uzgodniony nowy poziom marży nie będzie odbiegać od rynkowych stawek tego składnika oprocentowania. Strony postanowiły także, że bank okresowo będzie badał w sprawozdaniach Emitenta wartość osiąganych wyników w relacji
do poziomu wartości obsługi długu odsetkowego. Podstawa prawna: Informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d2hcx6o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2014-04-03 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hcx6o

Podziel się opinią

Share
d2hcx6o
d2hcx6o