Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta (38/2012)

HYDROBUDOWA POLSKA - Wypowiedzenie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta (38/2012)
Share
d9dvvwm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA POLSKA
Temat
Wypowiedzenie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 11 czerwca 2012 r. oświadczenia od Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z dnia 4 czerwca 2012 r. o wypowiedzeniu przez ten dom maklerski umowy zawartej ze Spółką w dniu 10 grudnia 2007 r. dotyczącej pełnienia funkcji animatora emitenta. Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się ostatniego dnia danego miesiąca, tj. 30 września 2012 r. W oświadczeniu nie zostały wskazane przyczyny wypowiedzenia umowy. Działania animatora emitenta mogą mieć wpływ na płynność obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z czym powyższa informacja w ocenie Spółki może być istotna dla Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm