Trwa ładowanie...
dw2103e
espi
07-03-2013 19:22

HYGIENIKA - Zapis na akcje spółki zależnej Mr House Europe S.A. (22/2013)

HYGIENIKA - Zapis na akcje spółki zależnej Mr House Europe S.A. (22/2013)

Share
dw2103e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zapis na akcje spółki zależnej Mr House Europe S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 1 marca 2013r., Zarząd HYGIENIKA S.A. w Lublińcu informuje, że w dniu 7 marca 2013r. na podstawie złożonej oferty w drodze ogłoszenia, wykonując w całości przysługujące prawo poboru, dokonał zapisu na 9.730 szt. (dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji imiennych zwykłych serii B spółki zależnej działającej pod firmą Mr House Europe S.A. z siedzibą w Lublińcu o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda akcja. Wysokość należnej wpłaty na akcje wynosi 4.865.000,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i zostanie dokonana przez Inwestora w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o prawie poboru. Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mr House Europe S.A. z dnia 1 marca 2013r. na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.865.000,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) to jest z kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy
złotych) do kwoty 5.365.000 zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąta pięć tysięcy złotych) i przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w powołanej uchwale. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 019 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2013-03-07 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw2103e
dw2103e