Trwa ładowanie...
d186jhl

ICP GROUP S.A. - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki. (1/2013)

ICP GROUP S.A. - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki. (1/2013)

Share
d186jhl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
ICP GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ICP Group S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od pana Krzysztofa Michniewicza o nabyciu akcji ICP Group S.A. 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Osoba przekazująca informację jest Prezesem Zarządu ICP Group S.A. 2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja; Akcje imienne uprzywilejowane ICP Group S.A. 3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; Umowa cywilnoprawna. 4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji: W dniu 04.10.2012 kupno 4.000 akcji imiennych po cenie 2,50 zł za akcje.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
KRZYSZTOF MICHNIEWICZ PREZES ZARZADU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl