Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

INFINITY S.A. - Nabycie akcji, przkroczenie progów (10/2011)

INFINITY S.A. - Nabycie akcji, przkroczenie progów (10/2011)
Share
d4mg85y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFINITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji, przkroczenie progów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki INFINITY S.A. otrzymał informację, że:informuję, że:-w wyniku nabyciaw transakcji poza giełdowej w dniu 1 luty 2010 r. akcji spółki pod firmą INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Spółka"), EV Capital Invest osiągnęła próg powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.- przed tą transakcją EV Capital Invest nie posiadała akcji w Spółce a jej udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosił 0 %. W wyniku dokonanej transakcji EV Capital Invest posiada 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela w Spółce, które stanowią 18,86 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 13,2 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.- dalsze zamiary co do zwiększenia zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy od daty niniejszego zawiadomienia, EV Capital Invest uzależnia od ceny akcji, wyników Spółki oraz sytuacji makroekonomicznej.- żaden z podmiotów zależnych od EV Capital Invest nie posiada akcji Spółki.-
obowiązek, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 6 Ustawy o Ofercie, tj. o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c nie ma zastosowania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFINITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
(+48 22) 449 01 98 (+48 22) 449 00 01
(telefon) (fax)
biuro@infintysa.pl www.infinitysa.pl
(e-mail) (www)
525 242 23 29 141335168
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Klaudiusz Wolny Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y