Trwa ładowanie...
d4krsuc

Informacje ze spółek

PETROLINVEST, PKO BP, PGE/TAURON/ENEA

Share
d4krsuc

PETROLINVEST

w dniu 16 grudnia 2011 roku PETROLINVEST S.A. podpisał z Conwell Oil Corporation B.V. z siedzibą w Holandii umowę zobowiązującą do sprzedaży 79% udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT z siedzibą w Republice Kazachstanu, podmiocie Grupy PETROLINVEST S.A. Cena zbycia Udziałów EMBA ustalona została na 35 mln USD, przy czym cena ta będzie pomniejszona o zobowiązania EMBA. Zarząd Spółki szacuje, że wysokość pomniejszenia ceny nie przekroczy 4 mln USD. Z całości kwoty ceny, 1 mln USD będzie płatny przez nabywcę w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy jako zadatek, a pozostała część po zakończeniu transakcji.
Zawarcie Umowy jest zgodne z przyjętą przez spółkę strategią zakładającą skoncentrowanie rozwoju Grupy PETROLINVEST w obszarach działalności związanej z realizacją projektu na Kontrakcie OTG oraz z koncesjami gazu łupkowego. Wpływy z tytułu realizacji umowy przeznaczone zostaną m.in. na dalszą redukcję zadłużenia Grupy PETROLINVEST.

PKO BP
Skarb Państwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podjęli decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji PKO BP S.A. w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą, podało MSP w komunikacie.

d4krsuc

PGE/TAURON/ENEA
Prezes URE zatwierdził propozycje podwyżek, złożone przez czterech producentów: PGE, Energę, Tauron i Eneę. PGE będzie mogło podnieść cenę energii w podstawowej taryfie dla gospodarstw domowych o 4,5%, Energa o 5,2%, Tauron o 6%, a Enea o 4,8%. (PAP)

TRAKCJA
Bank Pekao S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. wypowiedziały umowy kredytowe dwóm spółkom zależnym wchodzącym w skład grupy Trakcja Tiltra z powodu znaczącego pogorszenia się ich sytuacji finansowej. Wypowiedzenie umów kredytowych dotyczy spółek PoldimS.A. i Silentio Sp. z o.o. i obejmuje kredyty o łącznej wartości około 82 mln zł.

MARVIPOL
Stołeczny deweloper sprzedał w 2011 r. 503 mieszkania a według oczekiwań zarządu tegoroczny wynik powinien się jeszcze zwiększyć o kilkanaście sztuk. Przyszłoroczne wyniki sprzedaży mieszkań Marvipolu mogą być lepsze niż tegoroczne, jednak pobicie tegorocznego rekordowego zysku netto w 2012 r. wydaje się niemożliwe. Po dziewięciu miesiącach 2011 r. spółka wypracowała 48,7 mln zł zysku netto, a cały rok ma szansę się zamknąć z około 60 mln zł zysku. (Parkiet)

ATM GRUPA
Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 9 miesięcy z Telewizją Polską S.A umowy, których sumaryczna wartość wynosi 24 807 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych. Umową o największej wartości jest umowa z dnia 7 grudnia 2011 r. zawarta przez spółkę ATM Grupa S.A. na realizację pierwszej serii odcinków serialu "Galeria". Wartość tej umowy wynosi 12 013 tys. zł.

d4krsuc

KALENDARIUM Z DNIA 19.12.2011 Dane makro

14:00 Polska - Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej; Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej
16:00 Stany Zjednoczone - Indeks rynku nieruchomości NAHB za grudzień (poprzednio: 20 pkt, konsensus: 20 pkt);

Wydarzenia w spółkach

Mostostal Export - NWZA m.in. w sprawie odwołania prezesa i warunkowego podwyższenia kapitału przez emisje akcji Emisji VI
ZA Puławy - WZA m.in. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/11 (propozycja wypłaty 3,06 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy 31.01.2012 r., a dzień wypłaty 21.02.2012).

d4krsuc

Podziel się opinią

Share
d4krsuc
d4krsuc