Trwa ładowanie...
d18o3cn
d18o3cn

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d18o3cn

BUDOPOL
Grupa kapitałowa Budopol opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2010 r. Przychody wyniosły 44,4 mln zł, zysk operacyjny 1,4 mln zł, co przełożyło się na wynik netto na poziomie 2,2 mln zł.
*BM BPH *Przychody ze sprzedaży w okresie III kwartału wzrosły o ponad 100% a w okresie 3 kwartałów o ponad 70%. Zrealizowane inwestycje przełożyły się na wykazany zysk na poziomie operacyjnym w kwartale i w skumulowanym okresie dziewięciu miesięcy oraz zysk netto prawie dziesięciokrotnie wyższy od zysku a analogicznym okresie III kwartału 2009 r. i dwukrotnie wyższy w trzech kwartałach. Duży wpływ na wynik w trzech kwartałach miała działalność finansowa, która zamknęła się dodatnim wynikiem 2 mln zł, uzyskana głównie z odsetek oraz przychodów z tytułu instrumentów finansowych. Zaprezentowane wyniki, ze względu na znaczący przyrost sprzedaży, można uznać za korzystne, a zatem można oczekiwać pozytywnego odbioru wśród inwestorów.

LOTOS
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów do negocjacji w sprawie sprzedaży 53,19% akcji Grupy Lotos (wszystkich akcji znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa). Resort udostępni potencjalnym inwestorom memorandum informacyjne na temat spółki w terminie od 15 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Termin składania odpowiedzi na publiczne wezwanie do negocjacji upływa 4 lutego 2011 r. MSP ma poinformować inwestorów o swojej decyzji do 18 lutego 2011 r. Przedmiotem negocjacji ma być głównie cena zbywanego przez SP pakietu akcji oraz zobowiązania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i interesów pracowniczych. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, zainteresowanie zakupem Lotosu wyraziła, przy okazji negocjacji ws. kontraktu na tranzyt gazu przez Polskę, strona rosyjska. (Żródło: PAP, Gazeta Prawna)

RAFAKO
Skarb Państwa oczekuje, że Rafako podniesie ofertę cenową na zakup Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin, stwierdził wiceminister SP, Jan Bury. Rafako ma wyłączność na negocjacje ze skarbem w sprawie przejęcia 50% akcji ZE PAK i kontroli w dwóch kopalniach dostarczających elektrowniom węgla. Jak informuje Parkiet, nieoficjalnie wiadomo, że wstępna oferta Rafako kształtuje się na poziomie ok. 1 mld zł. (Źródło: Parkiet)

d18o3cn

MOSTALPLC
Spółka opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Przychody ze sprzedaży wyniosły 32,11 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,27 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 1,55 mln zł.
*BM BPH *Spółka pokazała gorsze niż przed rokiem wyniki za III kwartał. W minionym kwartale br. zmniejszeniu uległy wszystkie poziomy zysku w rachunku wyników. Spółka osiągnęła także niższe marże, co doprowadziło do obniżenia zysku operacyjnego o 17,3%. Działalność spółki nie jest związana z cyklicznością oraz sezonowością.

d18o3cn

Podziel się opinią

Share
d18o3cn
d18o3cn