Trwa ładowanie...
d1p1ci8

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1p1ci8

CENTRUM KLIMA
ING Parasol FIO w wyniku sprzedaży akcji spółki zmniejszył udział w głosach na WZA z 7,65% do 0%, a w KZ z 7,61% do 0%.

INVESTCON
Szacunkowy zysk netto spółki w II kwartale br. wyniósł 2,24 mln zł (2,53 mln zł za I półrocze).

DSS
Sąd Rejonowy w Warszawie zdecydował o zmianie postępowania upadłościowego Dolnośląskich Surowców Skalnych na postępowanie z możliwością zawarcia układu z postępowania obejmującego likwidację majątku.

SYNTHOS
Synthos podwyższył cenę w wezwaniu na ZA Puławy w zapisach od 21 lipca do 98,85 zł z 98,77 zł za jedną akcję. Bez zmian pozostaje cena w zapisach do 20 lipca na poziomie 102,5 zł. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r. Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15,292 mln akcji, czyli 80% całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. /PAP/

d1p1ci8

PKO BP/ PZU
Jak poinformował Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa, MSP planuje, że sprzedaż pakietów akcji PKO BP i PZU nastąpi do końca 2013 roku. Jednocześnie ministerstwo nie wyklucza sprzedaży akcji tych spółek w każdej chwili. Zgodnie z "Planem prywatyzacji na lata 2012-2013 r." Ministerstwo Skarbu Państwa planuje dalszą prywatyzację 5 spółek z branży finansowej. Resort chce sprzedać wszystkie posiadane akcje BGŻ oraz KDPW, a w odniesieniu do PZU i PKO BP zamierza zmniejszyć zaangażowanie do poziomów pozwalających utrzymać władztwo korporacyjne. /PAP/

ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE
Jak poinformował Jerzy Wiśniewski, przewodniczący rady nadzorczej PBG, PBG, które poprzez Rafako, kontroluje blisko 65% akcji Energomontażu-Południe, planuje poprzeć emisję akcji tej spółki zaproponowaną przez jednego z akcjonariuszy. PBG jest właścicielem 66% akcji Rafako, które z kolei kontroluje blisko 65% akcji Energomontażu Południe. /PAP/

CALATRAVA
Akcjonariusze spółki Calatrava Capital na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 30 lipca rozpatrzą projekt uchwały dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje nowej emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna wartość nominalna obligacji ma być nie wyższa niż 115 mln zł. Firma chce w ten sposób pozyskać środki na inwestycje.

LPP
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czerwcu wyniosły ok. 266 mln zł i były wyższe o ok. 36% r/r. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 54% i była niższa od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego o około 4 punkty procentowe. Narastająco, po 6 miesiącach 2012 r. przychody grupy wyniosły ok. 1 418 mln zł. (+ 31% r/r).

FAMUR
Spółka dostarczy firmie JSC ArcelorMittal Temirtau z Kazachstanu urządzenia kompleksu ścianowego za 21,4 mln euro (~91,1 mln zł). Dostawa sprzętu została określona na 5,5 miesiąca od daty wejścia kontraktu w życie. (PAP)

d1p1ci8

Podziel się opinią

Share
d1p1ci8
d1p1ci8