Trwa ładowanie...
d3qnoj7
jsw

Informacje ze spółek

Rafako, Trakcja, JSW, QUMAK-SEKOM

Share
d3qnoj7

JWC

Spółka poinformowała o niespełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w umowie przedwstępnej o wartości 174 mln zł netto, zawartej z VIS Investments, której przedmiotem było nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81 tys. m2. Warunek nie spełnił się w związku z nie uchwaleniem, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar nieruchomości przy czym strony umowy potwierdziły intencję doprowadzenia do nabycia nieruchomości przez spółkę i prowadzą rozmowy zmierzające do zawarcia aneksu, który będzie określał warunki i terminy nabycia nieruchomości przez JWC.

QUMAK-SEKOM
Spółka otrzymała od Integrated Solutions, spółki zależnej Telekomunikacji Polskiej zamówienie dotyczące sprzedaży aktualizacji oprogramowania dla Grupy TP. Wartość netto zamówienia to 18,1 mln zł a termin realizacji to 30.12.2011 r.

d3qnoj7

TRAKCJA
Spółka zależna Trakcji-Tiltry podpisała z urzędem miasta w Kownie umowę o wartości 131,7 mln zł netto na wykonanie prac przy budowie mostu w Kownie oraz usługi dotyczące przygotowania projektu roboczego, a także usługi inżynieryjne. Termin realizacji umowy ustalono na 30 miesięcy od momentu wejścia umowy w życie.

DĘBICA
PZU Asset Management zmniejszył zaangażowanie do poziomu 2,11% głosów na WZA i KZ spółki. Przed zmianą udziału PZU Asset Management posiadał 698 894 akcje spółki, które stanowiły 5,06% głosów na WZA i KZ spółki.

MENNICA
Spółka może w 2011 r. wypracować grubo ponad 1 mld zł skonsolidowanych przychodów, poinformował Tadeusz Steckiewicz, prezes spółki. Ja dodał, w bieżącym roku sprzedaż będzie jeszcze lepsza. (Parkiet)

KALENDARIUM Z DNIA 02.01.2012 Dane makro

09:53 Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu za grudzień (poprzednio: 47,9 pkt, konsensus: 48,1 pkt);
09:58 Strefa euro - Indeks PMI dla przemysłu za grudzień (poprzednio: 46,9 pkt, konsensus: 46,4 pkt).

Wydarzenia w spółkach

Rafako - Pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG.

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7