Trwa ładowanie...
dsgtcgx

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
dsgtcgx

HANDLOWY

Bank opublikował wyniki za III kwartał
BM BPH Spółka opublikowała dobre wyniki za III kwartał. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 3,8% r/ r do kwoty 370,2 mln zł, co było zgodne z oczekiwaniami (wg PAP). Z kolei wynik prowizyjny zmniejszył się o 2,6% r/r do 151,8 mln, co również było zgodne z konsensusem rynkowym. W okresie III kwartału spółka zmniejszyła koszty działalności oraz koszty ogólnego zarządu o 6,6% r/r do 321,2 mln zł (koszty pracownicze spadły o14,7 mln zł m.in. w związku z restrukturyzacją zatrudnienia). Bank dokonał odpisów w kwocie 22,3 mln zł (wzrost o 35,2% r/r), co było pozytywnym zaskoczeniem. Gdyż rynek oczekiwał salda rezerw na poziomie 28,6 mln zł. Na poziomie wyniku operacyjnego spółka wypracowała 315,3 mln zł (wzrost o 32,5% r/r), natomiast wynik netto wzrósł o 37,5% r/r do 251,2 mln zł, przy czym rynek oczekiwał kwoty 225,9 mln zł. Współczynnik wypłacalności banku na koniec III kwartału wyniósł 17,6%, wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 39%.

ASSECO BS

Spółka opublikowała sprawozdanie za 3Q.
BM BPH Opublikowane wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Przychody informatycznej spółki w 3Q wzrosły o 2,1% r/r, do poziomu 32,2 mln zł, podczas gdy rynek zakładał nieznaczny spadek obrotów, do poziomu 29,3 mln zł. EBIT wzrósł o 12,5% r/r, do 7,3 mln zł, co istotnie przebiło oczekiwania na poziomie 5,6 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa wypracowała 6,2 mln zł zysku (+11% r/r), podczas gdy konsensus rynkowy zakładał spadek wyniku do niespełna 5 mln zł. Narastająco, po 3Q br. Asseco BS wypracowało 17,7 mln zł zysku netto (-16,4% r/r), 20,2 mln zł EBIT (-13,7% r/r) przy przychodach na poziomie 102,5 mln zł (-8,7% r/r). /konsensus PAP/

ULMA

Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie za 3Q.
BM BPH Skonsolidowany zysk netto w 3Q spadł do poziomu 5,1 mln zł (-74% r/r). EBIT grupy w 3Q wyniósł 7,9 mln zł (-70% r/r) a skonsolidowane przychody spadły o 25% r/r, do poziomu 65,3 mln zł. Na wynik na działalności operacyjnej (spadek marży o przeszło 18 pkt. proc.) wpłynęły niższe przychody z wynajmu systemów szalunkowych i rusztowań jakie grupa zanotowała w okresie trzech kwartałów tego roku w porównaniu do roku ubiegłego oraz spadek cen jednostkowych oferowanych usług. Narastająco, po 3Q grupa wypracowała 15,6 mln zł zysku netto (-53% r/r), 25,4 mln zł EBIT (-48% r/r) przy przychodach na poziomie 209 mln zł (-7% r/r). Jak wskazała spółka, przychody osiągnięte w roku ubiegłym (szczególnie w 3Q) były wysokie, w związku z wyjątkowo dobrą koniunkturą rynkową istniejącą głównie w segmencie inżynieryjnym, który w tym roku przeżywa regres. Jednocześnie rosnące przychody z działalności eksportowej (głównie Kazachstan) pozwoliły w okresie 1-3Q 2012 r. zminimalizować negatywne skutki dekoniunktury
istniejącej na rynku krajowym.

PGNIG

Spółka podpisała został aneks do Kontraktu jamalskiego na mocy zmianie ulegają warunki cenowe na dostawy gazu do Polski, które będą obowiązywały z uwzględnieniem efektu retroaktywnego. Kontrakt jamalski obejmuje dostawy do 2022 roku włącznie, w ilości do 10,2 mld m3 (PN) rocznie. Warunkiem wejścia w życie Aneksu jest zwrócenie się przez PGNiG z odwołaniem pozwu do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Przyjęte w drodze Aneksu rozliczenia (za okres 2011-2012) będą miały pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku w wysokości około 2,5 - 3 mld zł.

dsgtcgx

LOTOS

Lotos chce w przyszłym roku, a więc znacznie wcześniej niż planowano, osiągnąć 10-procentowy udział w rynku detalicznej sprzedaży paliw. W strategii ten cel wyznaczono na 2015 rok. Prezes koncernu Paweł Olechnowicz powiedział, że brakuje już tylko 2% i myśli, że stanie się to w 2013 r. /Dziennik Gazeta Prawna/

INTERCARS

Skonsolidowane przychody w październiku wyniosły 267,4 mln zł (+9,7% r/r). Narastająco, po 10 miesiącach br. grupa zrealizowała przychody w wysokości 2 251,9 mln zł (+10,2% r/r).

GINO ROSSI

Przychody grupy wyniosły w październiku 2012 r. 20 mln zł (-2,3% r/r). Skonsolidowane przychody w okresie styczeń-październik 2012 r. wyniosły 174,9 mln zł (+13% r/r).

INTERSPORT

Przychody w październiku wyniosły 14 mln zł (-5,6% r/r). Narastająco, po 10 miesiącach br. spółka zrealizowała przychody w wysokości 189,2 mln zł (+21,5% r/r).

QUERCUS TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na koniec października 2012 r. wyniosła 1 527,6 mln zł.

Biuro Maklerskie Banku BPH

dsgtcgx

Podziel się opinią

Share
dsgtcgx
dsgtcgx