Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu ...

INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu (2/2013)

Share
dkjotf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku wpłynęło zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ("TFI PZU SA") z siedzibą w Warszawie, działającej na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ("Fundusze TFI PZU"), że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 roku umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A., TFI PZU S.A. jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Instal Kraków S.A. ("Spółka") w imieniu Funduszy TFI PZU. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nadal przekracza 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku: 589.943 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,10% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku: 589.943 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,06% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 roku: 589.943 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,10% Liczba głosów z
akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 589.943 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,06% Ponadto TFI PZU S.A. poinformowało,że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku umowy z klientami, dla których wykonywane są czynności o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, udział Funduszy TFI PZU oraz portfeli klientów, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekracza w górę 5%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012 roku: 589.943 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,10% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012 roku: 589.943 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,06% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013 roku: 612.381 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,41% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013 roku: 612.381 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,25% | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-01-07 Andrzej Bartela Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2