Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

INTEGER.PL S.A. - Podjęcie decyzji o rozpoczęciu czynności związanych z restrukturyzacją działaln...

INTEGER.PL S.A. - Podjęcie decyzji o rozpoczęciu czynności związanych z restrukturyzacją działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. (36/2014)
Share
d204bhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o rozpoczęciu czynności związanych z restrukturyzacją działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Integer.pl S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 14 kwietnia 2014 roku powziął informację o podjęciu przez zarząd spółki zależnej Emitenta ? InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("InPost") decyzji w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do zbycia przez InPost na rzecz innej spółki zależnej Emitenta (w której Emitent posiada 100% udziałów, przy czym bez pośrednio 99,43%, a pośrednio 0,57% przez InPost) ? Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. przedsiębiorstwa InPost w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego z wyłączeniami (art. 552 Kodeksu cywilnego), stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i dostarczaniem przesyłek. Wyłączeniu ze składników przedsiębiorstwa będą podlegać składniki, które umożliwiać będą InPost prowadzenie działalności polegającej na akwizycji i dystrybucji usług paczkomatowych nabywanych od innych podmiotów oraz usług kurierskich powiązanych z usługami
paczkomatowymi również nabywanych od innych podmiotów (w tym od spółki Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), jak również inne składniki, które nie są funkcjonalnie powiązane z dotychczasową operacyjną działalnością logistyczną. Zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami opisanego powyżej miałoby nastąpić w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do wyżej opisanej spółki zależnej Emitenta ? Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o., na warunkach określonych przez zarząd InPost i w oparciu o wycenę, która zostanie sporządzona przed dokonaniem zbycia. Zbycie nastąpi za zgodą zgromadzenia wspólników InPost sp. z o.o. Emitent zakłada, że w ramach tego samego podwyższenia kapitału zakładowego w Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. może nastąpić także zbycie przez Emitenta na rzecz spółki zależnej Emitenta ? Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o.
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta działającej w postaci oddziału Emitenta pod nazwą "Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej" stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji zadań gospodarczych w zakresie sortowania przesyłek, w zamian za udziały tej spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Zbycie wyżej opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta następuje za zgodą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta. Emitent zakłada, że zbycie przedsiębiorstwa InPost do spółki zależnej Emitenta ? Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jak również zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci oddziału Emitenta w Woli Bykowskiej pod nazwą "Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej" nastąpi w ciągu nabliższych tygodni, w ustalonym przez Emitenta dokładnym terminie. Zbycie przedsiębiorstwa InPost, jak również zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Emitenta opisanych powyżej stanowi element restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. w zakresie działalności związanej z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek, polegającej na wyłączeniu z tej działalności składników przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie akwizycji i dystrybucji usług paczkomatowych nabywanych od innych podmiotów oraz usług kurierskich powiązanych z usługami paczkomatowymi nabywanymi od innych podmiotów i prowadzenia dotychczasowej całej operacyjnej działalności logistycznej w ramach spółki zależnej Emitenta ? Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Po dokonaniu wyżej opisanego przeniesienia, składniki będące ich przedmiotem pozostaną przedmiotem własności w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. i zorganizowane będą w ramach spółki zależnej Emitenta - Nowoczesne Usługi Pocztowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl