Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

INVEST-REMEX S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)

INVEST-REMEX S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)

Share
dwylrz4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
INVEST-REMEX S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Invest Remex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym 02.01.2012 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu w trybie art.160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Zawiadomienie dotyczy zawarcia transakcji kupna akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Invest Remex SA, niezdematerializowanych i nie będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect przez Członka Zarządu Pana Zbigniewa Borowskiego w dniu 30 grudnia 2011 poza rynkiem zorganizowanym NewConnect, na podstawie umów cywilnoprawnych w ilości 1.525.000. sztuk. Osoba przekazująca informację wyraziła zgodę na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | INVEST-REMEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVEST-REMEX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-216 | | Częstochowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Równoległa | | 63a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (34) 368 32 65 | | (34) 368 31 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@investremex.pl | | www.investremex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 949-212-41-77 | | 241292987 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Zbigniew Borowski Prezes Zarządu
2012-01-02 Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4